Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

LÃNH ĐẠO BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN

01.

 

GIÁM ĐỐC:
- Năm sinh:
- Quê quán:
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ chính trị:
- Điện thoại liên hệ: 39 951 764
- Lĩnh vực phụ trách: Công tác thu Bảo hiểm xã hội – bảo hiểm y tế bắt buộc, Kiểm tra

02.

 

PHÓ GIÁM ĐỐC: Ông NGÔ NGUYÊN CHƯƠNG
- Năm sinh: 1981
- Quê quán: Nha Trang, Khánh Hòa
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp
- Trình độ chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại liên hệ: 39 951 764
- Lĩnh vực phụ trách: Công tác quản lý cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; công nghệ thông tin

03.

 

PHÓ GIÁM ĐỐC: Bà NGÔ THỊ KIM HẰNG
- Năm sinh: 1981
- Quê quán: huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Điện thoại liên hệ: 39 951 764
- Lĩnh vực phụ trách: Công tác chế độ BHXH, công tác Kiểm tra.

04.

 

PHÓ GIÁM ĐỐC: Ông TRẦN TRÍ DŨNG
- Năm sinh: 1983
- Quê quán: TPHCM
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chính trị, Cử nhân Luật
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Điện thoại liên hệ: 39 951 764
- Lĩnh vực phụ trách: Công tác quản lý cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và công tác Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.