Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
GIÁM ĐỐC: Bà HỒ THANH LÝ
- Năm sinh: 1973
- Quê quán: Củ Chi TP.HCM
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Chuyên ngành kế toán
- Trình độ Chính trị: Cao cấp
- Lĩnh vực phụ trách: Công tác thu Bảo hiểm xã hội – bảo hiểm y tế bắt buộc, Kiểm tra
- Số ĐT cơ quan: 39 951 764
- Fax: 39.951.224
PHÓ GIÁM ĐỐC: Ông NGÔ NGUYÊN CHƯƠNG
- Năm sinh: 1981
- Quê quán: Nha Trang, Khánh Hòa
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp
- Trình độ Chính trị: sơ cấp
- Lĩnh vực phụ trách: Công tác quản lý cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; công nghệ thông tin
- Số ĐT cơ quan: 39 951 764
- Fax: 39.951.224
PHÓ GIÁM ĐỐC: Bà NGÔ THỊ KIM HẰNG
- Năm sinh: 16/9/1981
- Quê quán: huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Trình độ Chính trị: Trung cấp - Lĩnh vực phụ trách: Công tác chế độ BHXH, công tác Kiểm tra.
- Số ĐT cơ quan: 39 951 764
- Fax: 39.951.224
PHÓ GIÁM ĐỐC: Ông TRẦN TRÍ DŨNG
- Năm sinh: 15/12/1983
- Quê quán: TPHCM
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chính trị, Cử nhân Luật
- Trình độ Chính trị: Trung cấp - Lĩnh vực phụ trách: Công tác quản lý cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và công tác Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
- Số ĐT cơ quan: 39 951 764
- Fax: 39.951.224
Image Map