Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Liên kết web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
8
6
8
7
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
1
3
CHỨC N​ĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA BẢO HIỂM QU​ẬN PHÚ NHUẬN

I/ CHỨC NĂNG:

         Bảo hiểm xã hội quận là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố, có chức năng giúp giám đốc Bảo hiểm xã hội TP tổ chức thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý thu, chi chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn quận theo phân cấp quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy định của pháp luật.

         Bảo hiểm xã hội quận chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP và chịu sự quản lý hành chính Nhà nước của Ủy ban nhân dân quận.

         Bảo hiểm xã hội quận có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng .

II/ NHIỆM VỤ:

         01- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm trình Giám đốc BHXH thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện.

         02- Quản lý thu BHXH, BHYT đối với các đơn vị trên địa bàn quận theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội TPHCM; hướng dẫn đơn vị mới lập thủ tục đăng ký tham gia BHXH – BHYT cho người lao động theo Luật;

         03- Tổ chức thẩm định Tờ khai, in quá trình tham gia BHXH hàng năm; bảo lưu sổ BHXH (do người lao động nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển công tác)

         04- Cấp phát thẻ BHYT kịp thời cho các đối tượng tham gia.

        05- Tiếp nhận kinh phí, danh sách và tổ chức chi trả cho các đối tượng hưởng các chế độ BHXH do BHXH thành phố chuyển đến thông qua việc ký kết hợp đồng trách nhiệm trong việc chi trả lương Hưu – trợ cấp BHXH đối với chủ tịch UBND 15 Phường, kiểm tra công tác chi trả thường xuyên đối với chuyên trách LĐ-TBXH 15 phường.

         06- Xét duyệt và chi trả các trợ cấp BHXH-BHYT (ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe).

         07- Tiếp nhận, thẩm định các hồ sơ hưu trí, TNLĐ-BNN, tử tuất và trợ cấp một lần chuyển phòng chế độ thành phố trình Ban Giám đốc ký duyệt và nhận về thực hiện chi trả.

         08- Tiếp nhận hồ sơ thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh chuyển phòng Giám định chi xét duyệt và thực hiện chi trả cho người có thẻ KCB đi khám và điều trị trái tuyến, không trình thẻ.

         09- Tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực BHXH theo thẩm quyền hoặc báo cáo với BHXH thành phố xem xét, giải quyết.

         10- Thực hiện chế độ Kế toán – Thống kê, báo cáo định kỳ theo quy định của BHXH Việt Nam và BHXH Thành phố.

         11- Thực hiện việc thông tin tuyên truyền, giải thích chế độ chính sách để không ngừng phát triển đối tượng tham gia BHXH.

         12- Thực hiện kiểm tra và khởi kiện đối với các đơn vị nợ BHXH

         13- Quản lý CB, CCVC, tài chính, tài sản của cơ quan theo phân cấp quản lý. 

​​