Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Liên kết web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
8
6
8
7
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
1
3

GIỚI THIỆU VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬ​N PHÚ NHUẬN​

- Tên cơ quan: Bảo hiểm xã hội Quận Phú Nhuận.

- Trụ sở cơ quan: số 40G đường Phan Đình Phùng, phường 02, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 39.951.764 – 39.951.791 – 39.959.604 – 39.959.605;

- Fax: (08) 39.951.224

- Hình thức pháp lý: Là cơ quan sự nghiệp nhà nước.

- Email : bhxhphnh@vnn.vn

         Cùng với sự ra đời của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vào ngày 16/02/1995. Bảo hiểm xã hội quận Phú Nhuận được thành lập theo Quyết định 026/BHXH-QĐ ngày 17/08/1995 của Giám đốc BHXH.TP.Hồ Chí Minh; Bộ máy nhân sự khi mới thành lập gồm 6 CB,CCVC của 3 cơ quan:Liên đoàn Lao động, Phòng Lao động Thương binh & Xã hội và UBND phường 8 .

         Qua 16 năm trên bước đuờng tạo dựng niềm tin, uy tín cho khách hàng, được sự lãnh đạo về nghiệp vụ của BHXH TP, sự quan tâm lãnh đạo của Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận và sự hổ trợ của các cơ quan ban ngành chức năng quận. BHXH Phú Nhuận đã vuợt qua những giai đoạn khó khăn để đổi mới tác phong làm việc từ hành chính thụ động sang tác phong làm việc chủ động; gắn lý luận với yêu cầu thực tiễn trong quá trình phục vụ để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành trong việc chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động:

        Từ năm 1995 đến năm 1997, Chế độ BHXH được tổ chức thực hiện theo Điều lệ BHXH. Chính sách BHXH mang tính chất bắt buộc nhưng biện pháp mở rộng đối tượng tham gia chủ yếu là thuyết phục vì hầu hết người lao động cũng chưa thực sự hiểu rõ quyền lợi chính đáng của mình để tự giác tham gia.

          Tính đến cuối năm 1995, trên địa bàn quận có hơn 150 đơn vị với 2.300 lao động tham gia BHXH, với số thu hơn 2 tỷ đồng. Trong giai đoạn này đã có hơn 60% doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tham gia BHXH.

        Từ năm 1998 đến năm 2003, chính sách bảo hiểm xã hội đã tạo dựng được những bước tiến mới, phù hợp với nền kinh tế nhiều thành phần. Quận Phú Nhuận cũng là địa bàn rất nhạy cảm với tình hình kinh tế - xã hội mang tính cạnh tranh gay gắt của cả nước và trong khu vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ngoài quốc doanh chủ yếu là ngành may mặc, da giày phát triển mạnh nhưng thiếu ổn định; lao động ngoài tỉnh đông và thường xuyên biến động….

        Năm 2003, thực hiện Nghị định số 100/2002/NĐ-CP ngày 6/12/2002 của Chính phủ, ngành Bảo hiểm xã hội tiếp nhận Bảo hiểm y tế với chức năng nhiệm vụ mới, thực hiện đồng thời chính sách BHXH và BHYT.

         Theo phân cấp, BHXH quận PN quản lý hơn 15.000 lao động của gần 600 đơn vị tham gia BHXH – BHYT chung một đầu mối. Chủ sử dụng lao động bắt buộc phải thực hiện đồng thời cùng lúc BHXH – BHYT cho người lao động tại. Người lao động cũng đã ý thức được việc tham gia và tự giác bảo vệ quyền lợi của mình. Do đó, số lao động tham gia BHXH – BHYT phát triển nhanh.

         Mục tiêu cơ bản của toàn ngành trong giai đoạn này là tăng cường các biện pháp để mở rộng đối tượng tham gia; thực hiện chi trả kịp thời đầy đủ cho người lao động khi hưởng quyền lợi BHXH - BHYT. Được sự lãnh đạo, tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân quận, việc trao đổi thông tin giữa BHXH quận với các ngành: Phòng Kinh tế, Chi cục Thuế, Liên đoàn lao động và Phòng Lao động thương binh và xã hội, Ủy ban nhân dân 15 phường….. đã mang lại những hiệu quả tích cực trong công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật BHXH ở các doanh nghiệp. Mối liên hệ giao tiếp giữa cơ quan BHXH và đơn vị sử dụng lao động cũng được nhanh chóng và thuận lợi. Việc cải cách hành chính trong giai đoạn này đã được quan tâm.

        Nhờ có những biện pháp khai thác mở rộng đối tượng tham BHXH – BHYT có hiệu quả, 15.600 người tham gia BHXH, BHYT, tăng 2,3 lần; thu BHXH - BHYT 23,07 tỷ, tăng 4,5 lần; Số người thụ hưởng các chế độ BHXH tăng gần 5 lần so năm 1997.

         Năm 2007, Luật BHXH có hiệu lực thi hành, chính sách BHXH đã đi vào cuộc sống và được đông đảo người lao động đồng thuận. BHYT cũng đã có những tác động sâu rộng đến đời sống người dân. Dẫn tới, quy mô quản lý ngày càng mở rộng, khối lượng công việc phát triển nhanh; đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH – BHYT gia tăng nhanh chóng. Yêu cầu đặt ra để đáp ứng nhu cầu quản lý với quy mô khối lượng công việc phát triển là phải quản lý chặt chẽ từng đơn vị, từng người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH. Nâng cao chất lượng phục vụ từ cơ chế hành chính bao cấp chuyển sang phục vụ… là mục tiêu cơ bản đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

         Để thực hiện tốt những yêu cầu này, Bảo hiểm xã hội PN đã từng bước cải tiến quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết các chế độ BHXH, BHYT theo mô hình “Một cửa”. Vào ngày 14/6/2010, người thụ hưởng các chế độ tại BHXH Phú Nhuận chỉ một lần nộp hồ sơ và nhận kết quả tại một nơi, không phải đi lại nhiều lần và thời gian chờ đợi rút ngắn từ 3 đến 5 ngày. Biện pháp cải cách hành chính này đã đem lại nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân; đồng thời nâng cao năng lực của CB, CCVC BHXH. Hàng tháng tiếp nhận và hoàn trả hàng ngàn hồ sơ, trung bình một ngày gần 200 hồ sơ đã được tiếp nhận và hoàn trả nhanh chóng thuận lợi và đúng hẹn.

          Chương trình phần mềm quản lý thu SMS đã được đưa vào ứng dụng để quản lý chặt chẽ và có hệ thống nguồn dữ liệu thu BHXH – BHYT của từng đơn vị của từng người tham gia từ năm 1995 tới nay, phục vụ cho việc in ấn phát hành sổ BHXH - thẻ BHYT và giải quyết các chế độ BHXH hưu trí, trợ cấp ốm đau, thai sản, trợ cấp một lần…

        Năm 2009, thực hiện Luật Bảo hiểm y tế số người tham gia BHYT theo diện bắt buộc tăng nhanh với hơn 70.000 ngàn người, BHYT tự nguyện hộ gia đình hơn 22 ngàn người.

        Tính đến ngày 31/12/2011 đã có 112.435 người của 2.058 cơ quan, doanh nghiệp tham gia BHXH bắt buộc với số thu BHXH- BHYT 366 tỷ, đạt 103,49% KH năm (KH 353 tỷ), tăng hơn 110.000 LĐ so cuối năm 1995.

       - Công tác thu BHYT học sinh, sinh viên hàng năm có trên 90% học sinh của 100% trường tham gia BHYT theo luật định. Năm 2011, đã có 27.169 / 29.764 học sinh sinh viên của 29/29 trường học trên địa bàn quận tham gia BHYT HSSV đạt tỷ lệ 92,8 %.

         Bước sang năm 2012, là năm dự báo về kinh tế - xã hội trong nước tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến đời sống người lao động và nhân dân. Những yếu tố này tác động rất lớn đến công tác BHXH. Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI vào cuộc sống, nhất là việc phát triển sự nghiệp BHXH, BHYT, đảm bảo an sinh xã hội, tăng tỷ lệ người tham gia, đảm bảo người có BHYT được khám chữa bệnh thuận lợi, BHXH Phú Nhuận xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động “Một cửa” và cán bộ giải quyết chế độ; tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức để người lao động, chủ sử dụng lao động và nhân dân hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHYT. Vì 16 năm qua, những kết quả đạt được của ngành BHXH Việt Nam đã khẳng định: “ BHXH là một lĩnh vực hoạt động mới mẻ, phong phú, ngỡ như khô khan, nhưng lại rất giàu tính nhân văn, nhân bản. Cuộc đời mỗi con người là một vòng tròn khép kín trong hệ thống chính sách mà ngành BHXH có nghĩa vụ và trách nhiệm chăm lo.”

 
​​​