Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Liên kết web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
8
6
8
7
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
1
3
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC QUẬN PHÚ NHUẬN
         - Chức năng: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Phú Nhuận là thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư về quản lý thực hiện dự án từ khi dự án được phê duyệt đến khi bàn giao đưa vào sử dụng. Ban chịu sự chỉ đạo của UBND quận đồng thời chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và kiểm tra hoạt động, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Xây dựng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở, chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư theo nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
        - Nhiệm vụ và quyền hạn như sau :
           5.1. Tổ chức thẩm định và phê duyệt các bước thiết kế, dự toán xây dựng công trình sau khi dự án được phê duyệt.
           5.2. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời dự thầu, hồ sơ mời đấu thầu và kết quả đấu thầu đối với các gói thầu không sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
           5.3. Ký kết hợp đồng với các nhà thầu.
           5.4. Thanh toán cho các nhà thầu theo tiến độ hợp đồng hoặc theo biên bản nghiệm thu.
           5.5. Nghiệm thu để đưa công trình xây dựng vào khai thác, sử dụng.
           5.6. Thực hiện các thủ tục về giao nhận đất, xin cấp phép xây dựng, chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng công trình.
           5.7. Chuẩn bị hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình để chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định.
           5.8. Lập hồ sơ mời dự thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu.
           5.9. Đàm phán ký kết hợp đồng với các nhà thầu theo ủy quyền của chủ đầu tư.
           5.10. Thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng công trình khi có đủ điều kiện năng lực.
           5.11. Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo hợp đồng ký kết.
           5.12. Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng.
           5.13. Nghiệm thu, bàn giao công trình.
           5.14. Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.
     Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ủy ban nhân dân quận.