Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Giới thiệuThứ 4, Ngày 29/06/2016, 16:45

Giới thiệu Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận khóa X nhiệm kỳ 2016 - 2021 (29/06/2016)

BAN PHÁP CHẾ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
KHÓA X NHIỆM KỲ 2016 - 2021

  1. 

Ông NGUYỄN TIẾN MÃNH- TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ
- Ngày sinh: 25/9/1961
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không 
- Ngày vào Đảng: 09/10/1982
- Nghề nghiệp, chức vụ:
- Nơi làm việc: HĐND quận Phú Nhuận

  2. 

Bà NGUYỄN THỊ NHƯ Ý - PHÓ BAN PHÁP CHẾ
- Ngày sinh: 05/12/1984
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không 
- Ngày vào Đảng: 29/6/2011
- Nghề nghiệp, chức vụ: Quận ủy viên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy
- Nơi làm việc: Quận ủy Phú Nhuận

3.

Ông NGUYỄN HỒ ĐĂNG QUANG - PHÓ BAN PHÁP CHẾ
- Ngày sinh: 08/01/1990
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không 
- Ngày vào Đảng: 
- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Ban Pháp chế
- Nơi làm việc: HĐND quận Phú Nhuận

 4. 

Ông PHẠM DOÃN HIẾU - THÀNH VIÊN BAN PHÁP CHẾ
- Ngày sinh: 04/4/1963
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không 
- Ngày vào Đảng: 12/9/1983
- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận - Chánh án Tóa án nhân dân quận Phú Nhuận
- Nơi làm việc: Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận

 5.

Ông ĐOÀN DUY THANH - THÀNH VIÊN BAN PHÁP CHẾ
- Ngày sinh: 30/03/1966
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không 
- Ngày vào Đảng: 30/12/1991
- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an - Phó Trưởng Công an quận
- Nơi làm việc: Công an quận Phú Nhuận

  6. 

Bà NGUYỄN THỊ THANH THẢO - THÀNH VIÊN BAN PHÁP CHẾ
- Ngày sinh: 02/03/1982
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không 
- Ngày vào Đảng: 14/12/2010
- Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy phường 9
- Nơi làm việc: UBND Phường 9, Q.Phú
 Nhuận

  7. 

Bà PHAN LÊ BĂNG TUYỀN -  THÀNH VIÊN BAN PHÁP CHẾ
- Ngày sinh: 30/05/1980
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không 
- Ngày vào Đảng: 19/12/2002
- Nghề nghiệp, chức vụ: Chuyên viên Ban Tổ chức Thành ủy
- Nơi làm việc: Ban Tổ chức Thành ủy

Nguồn: Ủy ban Bầu cử quận Phú Nhuận


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày:
 
 
  • Giới thiệu Quận Phú Nhuận