Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Giới thiệuThứ 4, Ngày 29/06/2016, 16:45

Giới thiệu Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận khóa X nhiệm kỳ 2016 - 2021 (29/06/2016)

BAN PHÁP CHẾ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
KHÓA X NHIỆM KỲ 2016 - 2021

  1. 


Ông NGUYỄN TIẾN MÃNH - TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ
- Ngày sinh: 25/9/1961

- Quê quán: Tiền Giang
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không 
- Ngày vào Đảng: 09/10/1982
- Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy
- Nơi làm việc: Quận ủy Phú Nhuận

  2. 

NGUYỄN HỒ ĐĂNG QUANG - PHÓ TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ
- Ngày sinh: 08/01/1990
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không 
- Ngày vào Đảng: 29/6/2011
- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng ban Pháp chế
- Nơi làm việc: Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận

  3. 

Ông QUÁCH THANH GIANG -  THÀNH VIÊN BAN PHÁP CHẾ
- Ngày sinh: 20/01/1966
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không 
- Ngày vào Đảng: 31/12/1996
- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận - Phó Bí thư Chi bộ - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận
- Nơi làm việc: Viện Kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận

  4. 

Ông PHẠM DOÃN HIẾU - THÀNH VIÊN BAN PHÁP CHẾ
- Ngày sinh: 04/4/1963
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không 
- Ngày vào Đảng: 12/9/1983
- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận - Chánh án Tóa án nhân dân quận Phú Nhuận
- Nơi làm việc: Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận

  5. 

HÀ THANH HƯƠNG -  THÀNH VIÊN BAN PHÁP CHẾ
- Ngày sinh: 19/10/1977
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không 
- Ngày vào Đảng: 10/12/2002
- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy -
Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận
- Nơi làm việc: Quận ủy Phú Nhuận

  6.

Ông ĐOÀN DUY THANH - THÀNH VIÊN BAN PHÁP CHẾ
- Ngày sinh: 30/03/1966
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không 
- Ngày vào Đảng: 30/12/1991
- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an - Phó Trưởng Công an quận
- Nơi làm việc: Công an quận Phú Nhuận

  7. 

Bà NGUYỄN THỊ THANH THẢO - THÀNH VIÊN BAN PHÁP CHẾ
- Ngày sinh: 02/03/1982
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không 
- Ngày vào Đảng: 14/12/2010
- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận - Bí thư Đảng ủy phường 2
- Nơi làm việc: UBND Phường 2, Q.Phú
 Nhuận

  9. 

Bà PHAN LÊ BĂNG TUYỀN -  THÀNH VIÊN BAN PHÁP CHẾ
- Ngày sinh: 30/05/1980
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không 
- Ngày vào Đảng: 19/12/2002
- Nghề nghiệp, chức vụ: Chuyên viên Ban Tổ chức Thành ủy
- Nơi làm việc: Ban Tổ chức Thành ủy

Nguồn: Ủy ban Bầu cử quận Phú Nhuận


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày:
 
 
  • Giới thiệu Quận Phú Nhuận