Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Giới thiệuThứ 4, Ngày 29/06/2016, 16:45

Giới thiệu Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận khóa X nhiệm kỳ 2016 - 2021 (29/06/2016)

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
KHÓA X NHIỆM KỲ 2016 - 2021

  1. 

TRẦN TRỌNG KIM
- Ngày sinh: 08/02/1968
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không 
- Ngày vào Đảng: 30/10/1998
- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy - Trưởng Ban Dân vận Quận ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận.
- Nơi làm việc: Quận ủy Phú Nhuận

  2. 

Ông NGUYỄN ĐỨC DŨNG - PHÓ TRƯỞNG BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
- Ngày sinh: 01/04/1966
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không 
- Ngày vào Đảng: 09/12/1987
- Nghề nghiệp, chức vụ:
Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội
- Nơi làm việc:
Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận

  3. 

Ông TRẦN NGUYỄN QUANG HIỂN - THÀNH VIÊN BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
- Ngày sinh: 13/01/1983
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không 
- Ngày vào Đảng: 02/3/2010
- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy
- Nơi làm việc: Quận ủy Phú Nhuận

  4. 

Ông VŨ NGỌC MINH - THÀNH VIÊN BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
- Ngày sinh: 10/12/1982
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không 
- Ngày vào Đảng: 10/10/2004
- Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy phường 8
- Nơi làm việc: UBND phường 8, quận Phú Nhuận

  5. 

Bà VÕ THỊ THANH NGA - THÀNH VIÊN BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
- Ngày sinh: 01/01/1969
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không 
- Ngày vào Đảng: 19/5/1999
- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam quận
- Nơi làm việc: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Q.Phú
 Nhuận

  6. 

Ông HOÀNG ĐỨC QUYỀN - THÀNH VIÊN BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
- Ngày sinh: 15/09/1973
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Thiên chúa
- Ngày vào Đảng: 
- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Bệnh viện quận
- Nơi làm việc: Bệnh viện quận Phú Nhuận

  7. 

Ông CAO VĂN THĂNG - THÀNH VIÊN BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
- Ngày sinh: 23/04/1977
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không 
- Ngày vào Đảng: 16/9/2002
- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BCH LĐLĐ Thành phố - Ủy viên BCH Đảng bộ quận - Bí thư Đảng bộ Doanh nghiệp - Chủ tịch LĐLĐ quận
- Nơi làm việc: Liên đoàn Lao động quận Phú Nhuận

  8. 

Ông VŨ THẾ THỊNH - THÀNH VIÊN BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
- Ngày sinh: 12/03/1965
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không 
- Ngày vào Đảng: 10/02/2006
- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận - Chủ tịch HĐTV Cty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Phú Nhuận
- Nơi làm việc: Cty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Phú Nhuận

Nguồn: Ủy ban Bầu cử quận Phú Nhuận


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày:
 
 
  • Giới thiệu Quận Phú Nhuận