Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Giới thiệuThứ 5, Ngày 30/06/2016, 08:25

Danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận khóa X nhiệm kỳ 2016 - 2021 (30/06/2016)

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
KHÓA X NHIỆM KỲ 2016 - 2021

1.

TRẦN THỊ MAI LÝ
- Ngày sinh: 08/03/1980
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không
- Ngày vào Đảng: 01/11/2005
- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận - Phó Chủ tịch HĐND quận
- Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân quận

2.

TRẦN TRỌNG KIM
- Ngày sinh: 08/02/1968
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không
- Ngày vào Đảng: 30/10/1998
- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy - Trưởng Ban Dân vận Quận ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận
- Nơi làm việc: Quận ủy Phú Nhuận

3.

Ông HUỲNH ĐĂNG LINH
- Ngày sinh: 20/03/1964
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không
- Ngày vào Đảng: 29/12/1984
- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng, Đoàn thể
- Nơi làm việc: Quận ủy Phú Nhuận

4.

Ông NGUYỄN ĐÔNG TÙNG
- Ngày sinh: 04/02/1971
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không
- Ngày vào Đảng: 30/12/1994
- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND
quận
- Nơi làm việc:
Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận

5.

Ông NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG
- Ngày sinh: 17/09/1963
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không
- Ngày vào Đảng: 20/12/1984
- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy - Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy
- Nơi làm việc:
Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận

6.

NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM
- Ngày sinh: 01/10/1971
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không
- Ngày vào Đảng: 20/11/1996
- Nghề nghiệp, chức vụ: Trưởng Ban KT-XH HĐND quận - Phó Giám đốc Sở Nội vụ
- Nơi làm việc: Sở Nội vụ TP.HCM

7.

Ông TRẦN QUANG SANG
- Ngày sinh: 04/11/1977
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không
- Ngày vào Đảng: 19/11/2005
- Nghề nghiệp, chức vụ: Quận ủy viên - Phó Chủ tịch UBND quận
- Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận

8.

NGUYỄN THỤC HÂN
- Ngày sinh: 06/12/1968
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không
- Ngày vào Đảng: 05/9/2001
- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận - UB.BTV Đảng ủy Cơ quan Chính quyền - Trưởng phòng Nội vụ quận
- Nơi làm việc: Phòng Nội vụ quận Phú Nhuận

9.

Ông VÕ CAO LONG
- Ngày sinh: 07/11/1969
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không
- Ngày vào Đảng: 09/9/2003
- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận
- Nơi làm việc: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận

10.

Ông CAO VĂN THĂNG
- Ngày sinh: 23/04/1977
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không
- Ngày vào Đảng: 16/9/2002
- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên BCH LĐLĐ Thành phố - Ủy viên BCH Đảng bộ quận - Bí thư Đảng bộ Doanh nghiệp - Chủ tịch LĐLĐ quận
- Nơi làm việc: Liên đoàn Lao động quận Phú Nhuận

11.

Ông PHẠM DOÃN HIẾU
- Ngày sinh: 04/4/1963
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không
- Ngày vào Đảng: 12/9/1983
- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận - Chánh án Tóa án nhân dân quận Phú Nhuận
- Nơi làm việc: Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận

12.

Ông VŨ THẾ THỊNH
- Ngày sinh: 12/03/1965
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không
- Ngày vào Đảng: 10/02/2006
- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận - Chủ tịch HĐTV Cty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Phú Nhuận
- Nơi làm việc: Cty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Phú Nhuận

13.

VÕ THỊ THANH NGA
- Ngày sinh: 01/01/1969
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không
- Ngày vào Đảng: 19/5/1999
- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam quận
- Nơi làm việc: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Q.Phú
Nhuận

14.

Ông TRẦN NGUYỄN QUANG HIỂN
- Ngày sinh: 13/01/1983
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không
- Ngày vào Đảng: 02/3/2010
- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng ban Tổ chức Quận ủy
- Nơi làm việc: Ban Tổ chức Quận ủy

15.

NGUYỄN THỊ THANH THẢO
- Ngày sinh: 03/02/1982
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không
- Ngày vào Đảng: 14/12/2010
- Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy phường 9
- Nơi làm việc: UBND Phường 9, Q.Phú
Nhuận

16.

PHAN LÊ BĂNG TUYỀN
- Ngày sinh: 30/05/1980
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không
- Ngày vào Đảng: 19/12/2002
- Nghề nghiệp, chức vụ: Chuyên viên Ban Tổ chức Thành ủy
- Nơi làm việc: Ban Tổ Chức Thành ủy TP.HCM

17.

Ông NGUYỄN ĐỨC DŨNG
- Ngày sinh: 01/04/1966
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không
- Ngày vào Đảng: 09/12/1987
- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội
- Nơi làm việc: Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận

18.

NGUYỄN THỊ NHƯ Ý
- Ngày sinh: 05/12/1984
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không
- Ngày vào Đảng: 29/6/2011
- Nghề nghiệp, chức vụ:
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy
- Nơi làm việc: Quận ủy Phú Nhuận

19.

Ông NGUYỄN LÊ MINH
- Ngày sinh: 22/05/1966
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không
- Ngày vào Đảng: 05/01/1991
- Nghề nghiệp, chức vụ: Quận ủy viên - Trưởng phòng TC-KH quận
- Nơi làm việc: Phòng TC-KH quận Phú Nhuận

20.

HỒ THANH LÝ
- Ngày sinh: 26/0/1973
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không
- Ngày vào Đảng: 13/01/2006
- Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Chi bộ - Trưởng Phòng LĐTBXH quận
- Nơi làm việc: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận

21.

Ông ĐOÀN DUY THANH
- Ngày sinh: 30/03/1966
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không
- Ngày vào Đảng: 30/12/1991
- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an - Phó Trưởng Công an quận
- Nơi làm việc: Công an quận Phú Nhuận

22.

Ông NGUYỄN THẾ PHONG
- Ngày sinh: 21/06/1971
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không
- Ngày vào Đảng: 07/01/1993
- Nghề nghiệp, chức vụ: Trung tá - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự quận
- Nơi làm việc: Ban Chỉ huy Quân sự quận Phú Nhuận

23.

Ông HOÀNG ĐỨC QUYỀN
- Ngày sinh: 15/09/1973
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Thiên chúa
- Ngày vào Đảng:
- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Bệnh viện quận
- Nơi làm việc: Bệnh viện quận Phú Nhuận

24.

Ông LÊ TRUNG DŨNG (Thượng tọa THÍCH MINH NHỰT)
- Ngày sinh: 01/01/1972
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Phật giáo
- Ngày vào Đảng:
- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận; Trụ trì chùa Phước Lâm
- Nơi làm việc: Ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận

25.

Ông NGUYỄN VĂN TÍN
- Ngày sinh: 27/01/1959
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không
- Ngày vào Đảng: 17/12/1979
- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Thành hội - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận
- Nơi làm việc: Hội Cựu chiến binh quận Phú Nhuận

26.

Ông PHẠM BẢO TOÀN
- Ngày sinh: 04/06/1982
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không
- Ngày vào Đảng: 01/9/2008
- Nghề nghiệp, chức vụ:
Quận ủy viên - Trưởng phòng TNMT quận
- Nơi làm việc: Phòng TNMT quận

27.

Ông VŨ NGỌC MINH
- Ngày sinh: 10/12/1982
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không
- Ngày vào Đảng: 10/10/2004
- Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy phường 8
- Nơi làm việc: UBND phường 8, quận Phú Nhuận

28.

TRẦN HUỲNH NGA
- Ngày sinh: 23/07/1983
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không
- Ngày vào Đảng: 31/8/2010
- Nghề nghiệp, chức vụ: Bí Thư Đảng ủy
Phường 17
- Nơi làm việc: UBND
Phường 17, quận Phú Nhuận

29.

Ông LÊ PHÚ CƯỜNG
- Ngày sinh: 02/06/1987
- Ngày vào Đảng: 15/12/2010

- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nghề nghiệp, chức vụ:
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận - Bí Thư Quận Đoàn - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên quận
- Nơi làm việc: Quận Đoàn Phú Nhuận

30.

Ông NGUYỄN HỒ ĐĂNG QUANG
- Ngày sinh: 08/01/1990
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không
- Ngày vào Đảng:
- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng ban Pháp chế
- Nơi làm việc: Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận

31.

Ông BÙI HIỂN DINH
- Ngày sinh: 17/11/1988
- Ngày vào Đảng:

- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Nghề nghiệp, chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê phường 2
- Nơi làm việc: UBND
Phường 2, Q.Phú Nhuận

Nguồn: Ủy ban Bầu cử quận Phú Nhuận


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày:
 
 
  • Giới thiệu Quận Phú Nhuận