Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
CHỦ TỊCH HĐND QUẬN: Ông TRỊNH XUÂN THIỀU
- Ngày sinh: 01/08/1960
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Triết học; Cử nhân Chính trị học
- Trình độ chính trị: Cử nhân
- Chức vụ: Bí thư Quận ủy
- Email: txthieu.phunhuan@tphcm.gov.vn
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND QUẬN: Ông TĂNG VĂN THUẬN
- Ngày sinh: 24/03/1962
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm ngành Chính trị; Cử nhân Luật; Thạc sĩ Chính trị học chuyên ngành công tác tư tưởng
- Trình độ chính trị: Cử nhân
- Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Quận ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy
- Email: tvthuan.phunhuan@tphcm.gov.vn
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND QUẬN: Bà TRẦN THỊ MAI LÝ
- Ngày sinh: 08/03/1980
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận - Bí thư Đảng ủy
- Email: ttmly.phunhuan@tphcm.gov.vn
TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ: Ông NGUYỄN VĂN TÂM
- Ngày sinh: 18/10/1964
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; Cử nhân Hành chính; Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
- Trình độ chính trị: Cử nhân
- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy
- Email: nvtam.phunhuan@tphcm.gov.vn
TRƯỞNG BAN KINH TẾ - XÃ HỘI: Bà TRẦN TRỌNG KIM
- Ngày sinh: 01/02/1968
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; Cử nhân Hóa thực phẩm
- Trình độ chính trị: Cử nhân
- Lĩnh vực phụ trách: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy - Trưởng Ban Dân vận Quận ủy
- Email: ttkim.phunhuan@tphcm.gov.vn
Image Map