Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Liên kết web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
8
6
8
7
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
1
3
Văn Bản Pháp Luật 
Văn Bản Pháp Luật 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 1614  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1283/QĐ-UBND 08/11/2017 Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" phường 12 năm 2017
1273/QĐ-UBND 06/11/2017 Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" phường 1 năm 2017
1274/QĐ-UBND 06/11/2017 Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" phường 2 năm 2017
1275/QĐ-UBND 06/11/2017 Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" phường 3 năm 2017
1276/QĐ-UBND 06/11/2017 Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" phường 4 năm 2017
1277/QĐ-UBND 06/11/2017 Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" phường 5 năm 2017
1278/QĐ-UBND 06/11/2017 Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" phường 7 năm 2017
1279/QĐ-UBND 06/11/2017 Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" phường 8 năm 2017
1280/QĐ-UBND 06/11/2017 Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" phường 9 năm 2017
1281/QĐ-UBND 06/11/2017 Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" phường 10 năm 2017
1282/QĐ-UBND 06/11/2017 Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" phường 11 năm 2017
1284/QĐ-UBND 06/11/2017 Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" phường 13 năm 2017
1285/QĐ-UBND 06/11/2017 Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" phường 14 năm 2017
1286/QĐ-UBND 06/11/2017 Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" phường 15 năm 2017
1287/QĐ-UBND 06/11/2017 Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" phường 17 năm 2017
161/BC-UBND-DT 31/10/2017 Báo cáo tình hình công tác dân tộc năm 2017
1209/QĐ-UBND 25/10/2017 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phát triển du lịch quận Phú Nhuận
1186/QĐ-UBND 19/10/2017 Quyết định kiện toàn Đoàn thẩm định cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm quận Phú Nhuận (Đoàn 1)
1178/QĐ-UBND 19/10/2017 Quyết định kiện toàn Đoàn thẩm đijnh cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm quận Phú Nhuận (Đoàn 2)
150/BC-UBND 18/10/2017 Báo cáo tình hình Kinh tế - Văn hóa - Xã hội - Quốc phòng - An ninh tháng 10, 10 tháng và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2017
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối