Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Liên kết web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
8
6
8
7
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
1
3
Văn Bản Pháp Luật 
Văn Bản Pháp Luật 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 2075  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
658/TB-SKHCN 03/03/2023 Thông báo Mời đăng ký phối hợp thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng khoa học, công nghệ trong nông nghiệp và triển khai các hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.
01/KL-TTQ 05/02/2023 Kết luận thanh tra về việc Thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng trường mầm non Sơn ca 3 trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí
43/QĐ-UBND 17/01/2023 Quyế định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
40/QĐ-UBND 16/01/2023 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023 của quận Phú Nhuận.
06/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc công bố công khai thực hiện ngân sách năm 2022
52/TB-HĐXCT 29/12/2022 Thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Nguyễn Đình Chiểu
4335/QĐ-UBND 13/12/2022 Quyết định ban hành Danh mục, Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
2094/QĐ-UBND 05/12/2022 Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của đơn vị kinh tế trên địa bàn quận năm 2023
2094/QĐ-UBND 05/12/2022 Quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của đơ vị kunh tế trên địa bàn quân năm 2023
1459/KH-UBND 30/11/2022 Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của đơn vị kinh tế trên địa bàn quận năm 2023
07/KL-TTQ 29/11/2022 Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng Tài chính - ngân sách và mua sắm công đối với Ủy ban nhân dân phường 3
06/KL-TTQ 14/11/2022 Kết luận thanh tra về thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 13 và CHủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 15 trong việc thực hiện Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và thực thi công vụ trong công tác cải cách hành chính
6433/SCT-QLXNK 04/11/2022 Về việc phối hợp tổ chức chương trình Mùa mua sắm :Shopping Season" trên địa bàn TPHCM đợt 2 năm 2022
05/KL-TTQ 04/11/2022 Kết luận thanh tra về thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 2 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 5 trong việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tổ cáo và thực thi công vụ trong công tác cải cách hành chính
1285/KH-UBND 27/10/2022 Tuyển dụng viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận năm 2022 (đợt 2)
14/2022/TT-BTNMT 27/10/2022 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng
1927/QĐ-UBND 04/10/2022 Về việc công bố công khai thực hiện ngân sách 9 tháng đầu năm 2022
04/KL-TTQ 23/09/2022 Kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Phú Nhuận về công tác đấu thầu xây dựng cơ bản tại đơn vị.
2902/QĐ-UBND 26/08/2022 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 90-KH/TU ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
18082022/TBBC 18/08/2022 Thông cáo báo chí về việc chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ do nữ làm chủ
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối