Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tin tức > Giới thiệu > Posts
Thông tin lãnh đạoThứ 5, Ngày 19/11/2020, 14:30

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ TỔ CHỨC THUỘC QUẬN (19/11/2020)

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ TỔ CHỨC THUỘC QUẬN 

 

I.    CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN:

1.    Văn phòng Ủy ban nhân dân

2.    Phòng Nội vụ

3.    Phòng Tư pháp

4.    Thanh Tra

5.    Phòng Tài chính - Kế hoạch

6.    Phòng Kinh tế

7.    Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

8.    Phòng Văn hóa thông tin

9.    Phòng Giáo dục và Đào tạo

10.  Phòng Y tế

11.  Phòng Quản lý đô thị

12.  Phòng Tài nguyên và Môi trường

II.    CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP:

1.    Ban Bồi thường và giải phóng mặt bằng

2.    Trung tâm Thể dục thể thao

3.    Trung tâm Văn hóa

4.    Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

III.    CÁC HỢP TÁC XÃ: 

1.    Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Phú Lộc 

2.    Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Phú Hưng

3.    Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Phú Thạnh

IV.    CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI:

1.    Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

2.    Liên đoàn Lao động

3.    Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

4.    Hội Cựu chiến binh

5.    Hội Liên hiệp Phụ nữ

V.    CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI: 

1.    Hội Khuyến học

2.    Hội Luật gia

3.    CLB Truyền thống kháng chiến - Hưu trí

4.    Hội người cao tuổi

VI.    CÁC CƠ QUAN NGÀNH DỌC:

1.    Chi cục thuế

2.    Kho bạc Nhà nước

3.    Chi cục thống kê 

4.    Viện kiểm sát nhân dân

5.    Tòa án nhân dân

6.    Công an

7.    Ban chỉ huy quân sự

8.    Bệnh viện

9.    Trung tâm Y tế

 

10.  Bảo hiểm xã hội

11.  Trạm Chăn nuôi và Thú y liên quận Phú Nhuận - Bình Thạnh 

12.  Đội Quản lý thị trường số 4

13.  Đội Thanh tra địa bàn

14.  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Phú Nhuận

15.  Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh quận Phú Nhuận

16.  Chi cục Thi hành án Dân sự

VII.    ỦY BAN NHÂN DÂN 13 PHƯỜNG

1.    Ủy ban nhân dân phường 1

2.    Ủy ban nhân dân phường 2

3.    Ủy ban nhân dân phường 3

4.    Ủy ban nhân dân phường 4

5.    Ủy ban nhân dân phường 5

6.    Ủy ban nhân dân phường 7

7.    Ủy ban nhân dân phường 8

8.    Ủy ban nhân dân phường 9

9.    Ủy ban nhân dân phường 10

10.  Ủy ban nhân dân phường 11

11.  Ủy ban nhân dân phường 13

12.  Ủy ban nhân dân phường 15

13.  Ủy ban nhân dân phường 17 


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày:
 
 
  • Giới thiệu Quận Phú Nhuận