Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tin tức > Giới thiệu > Posts > Chuyên mục: “Những nẻo đường Phú Nhuận” - Đường Đặng Văn Ngữ và Đường Đào Duy Anh
Thông tin nhân sựThứ 5, Ngày 01/07/2021, 07:45

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN KÝ BAN HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM, ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM NHÂN SỰ (01/07/2021)

Nhằm thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh, Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 và Quyết định số 4713/QĐ-UBND ngày 20/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ủy quyền cho các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận – huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, theo đó, từ ngày 01/7/2021, Quận Phú Nhuận không tổ chức Hội đồng nhân dân quận và phường, việc bổ nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân quận và các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 13 phường sẽ do Chủ tịch UBND quận quyết định thay vì Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu như trước đây. Nhằm đảm bảo công tác quản lý nhà nước theo tổ chức chính quyền địa phương, ngày 30/6/2021, Chủ tịch UBND Quận Nguyễn Đông Tùng đã ký ban hành các quyết định bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm nhân sự theo quy định, các Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021. Cụ thể:


I. Danh sách lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của UBND quận:


* Văn phòng Ủy ban nhân dân quận:
1. Bà Nguyễn Thị Như Ý – Chánh Văn phòng
2. Ông Phan Văn Minh – Phó Chánh Văn phòng
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương – Phó Chánh Văn phòng
4. Bà Trần Nguyễn Nguyệt Minh – Phó Chánh Văn phòng

* Phòng Nội vụ: Bà Nguyễn Thục Hân – Trưởng phòng

* Phòng Giáo dục và Đào tạo: Ông Võ Cao Long - Trưởng phòng

* Phòng Kinh tế: Ông Nguyễn Thanh Bình – Trưởng phòng.

* Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội: Bà Trần Huỳnh Nga – Trưởng phòng.

* Phòng Tài chính – Kế hoạch: Ông Nguyễn Lê Minh – Trưởng phòng.

* Phòng Tài nguyên và Môi trường: Ông Phạm Bảo Toàn – Trưởng phòng.

* Phòng Tư pháp: Bà Trần Ngọc Thảo – Trưởng phòng.

* Phòng Văn hóa và Thông tin: Ông Tạ Duy Thiện – Trưởng phòng.

* Phòng Y Tế: Ông Phạm Tấn Hoan – Trưởng phòng.

* Phòng Quản lý đô thị: Ông Phan Công Trường – Trưởng phòng.

* Thanh tra quận: Ông Nguyễn Đức Phong – Chánh Thanh tra.

II. Danh sách lãnh đạo Ủy ban nhân dân 13 phường:


* Ủy ban nhân dân Phường 1:
1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Chủ tịch UBND phường
2. Bà Lê Thị Hạnh – Phó Chủ tịch UBND phường
3. Ông Trần Thanh Sang - Phó Chủ tịch UBND phường


* Ủy ban nhân dân Phường 2:
1. Ông Trần Hữu Thiện – Chủ tịch UBND phường
2. Ông Bùi Hiển Dinh – Phó Chủ tịch UBND phường
3. Bà Phạm Thị Thu Trang - Phó Chủ tịch UBND phường


* Ủy ban nhân dân Phường 3:
1. Ông Nguyễn Trung – Chủ tịch UBND phường
2. Bà Lê Hồng Hạnh – Phó Chủ tịch UBND phường
3. Ông Tạ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND phường


* Ủy ban nhân dân Phường 4:
1. Ông Huỳnh Văn Vũ – Chủ tịch UBND phường
2. Bà Phạm Thị Xuân Trang – Phó Chủ tịch UBND phường
3. Ông Trần Võ Thuận An - Phó Chủ tịch UBND phường


* Ủy ban nhân dân Phường 5:
1. Ông Trần Huy Phong – Chủ tịch UBND phường
2. Ông Nguyễn Minh Chi – Phó Chủ tịch UBND phường
3. Bà Trần Huỳnh Hà Lam - Phó Chủ tịch UBND phường


* Ủy ban nhân dân Phường 7:
1. Bà Nguyễn Huỳnh Hải Đăng – Chủ tịch UBND phường
2. Ông Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND phường
3. Bà Lê Thị Kim Phúc - Phó Chủ tịch UBND phường


* Ủy ban nhân dân Phường 8:
1. Ông Diệp Huỳnh Ngọc Hồ – Chủ tịch UBND phường
2. Ông Võ Duy Phương – Phó Chủ tịch UBND phường
3. Ông Nguyễn Trần Nam Anh - Phó Chủ tịch UBND phường


* Ủy ban nhân dân Phường 9:
1. Ông Nguyễn Đức Lai – Chủ tịch UBND phường
2. Ông Nguyễn Dương Quang Hiển – Phó Chủ tịch UBND phường
3. Bà Dương Thị Hạnh Dung - Phó Chủ tịch UBND phường

* Ủy ban nhân dân Phường 10:
1. Bà Trần Thị Huê – Chủ tịch UBND phường
2. Ông Lê Chí Hiếu – Phó Chủ tịch UBND phường

3. Bà Nguyễn Thị Long Thủy - Phó Chủ tịch UBND phường


* Ủy ban nhân dân Phường 11:
1. Bà Trần Thị Diệu Hiền – Chủ tịch UBND phường
2. Ông Trần Mạnh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND phường
3. Bà Nguyễn Thị Trúc Linh - Phó Chủ tịch UBND phường


* Ủy ban nhân dân Phường 13:
1. Bà Phạm Thị Hồng Vân – Chủ tịch UBND phường
2. Ông Trương Đặng Anh Vũ – Phó Chủ tịch UBND phường
3. Bà Phan Thị Thu Hạnh - Phó Chủ tịch UBND phường


* Ủy ban nhân dân Phường 15:
1. Ông Huỳnh Văn Lùng – Chủ tịch UBND phường
2. Bà Vy Thị Kim Then – Phó Chủ tịch UBND phường
3. Ông Trương Anh Vũ - Phó Chủ tịch UBND phường

* Ủy ban nhân dân Phường 17:
1. Bà Nguyễn Thị Thanh Trâm – Chủ tịch UBND phường
2. Bà Nguyễn Thị Tốt – Phó Chủ tịch UBND phường
3. Ông Nguyễn Đức Long - Phó Chủ tịch UBND phường


Quang Nhựt


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày:
 
 
  • Giới thiệu Quận Phú Nhuận