Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận (13/04)
Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/QU ngày 05/02/2016 của Ban Thường vụ Quận ủy Phú Nhuận về thực hiện Chương trình hành động số 45-CTrHĐ/TU ngày 21/6/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước Tập tin đính k...
Quyết định về duyệt điều chỉnh cục bộ dự án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường 9, quận Phú Nhuận. (15/01)
Quyết định số 6443/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Quyết định số 6443/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố (03/01)
Về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường 9, quận PN
Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 3/11/2014 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc (25/11)
Ban hành Quy định quản lý theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu đất cư liên phường 3, 4, 5 quận Phú Nhuận đã được UBND TP.HCM phê duyệt tại quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 4/4/2013.
Quyết định số 3776/QĐ-UBND ngày 3/11/2014 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc (25/11)
Ban hành Quy định quản lý theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu đất cư liên phường 1-2-7, quận Phú Nhuận đã được UBND TP.HCM phê duyệt tại quyết định số 1817/QĐ-UBND ngày 12/4/2013.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
     
     
    • Giới thiệu Quận Phú Nhuận