Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của UBND Thành phố (09/06)

Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 22/03/2013 của UBND quận Phú Nhuận (27/05)

Quyết định số 5761/QĐ-UBND ngày 12/11/2013 của UBND Thành Phố (17/05)

Quyết định về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng quận Phú Nhuận, tỷ lệ 1/5000 (20/11)

Quy hoạch phát triển điện lực quận Phú Nhuận giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 (15/05)

 
 
  • Giới thiệu Quận Phú Nhuận