Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn quận (28/06)

Kế hoạch số 370/KH-UBND ngày 12/6/2013 của UBND quận Phú Nhuận (17/06)

Quyết định số 1817/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 của UBND Thành phố (17/06)

Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 16/4/2013 của UBND Thành phố (10/06)

Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của UBND Thành phố (09/06)

 
 
  • Giới thiệu Quận Phú Nhuận