Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lĩnh vực Văn hóa – Xã hộiThứ 4, Ngày 13/04/2016, 15:35

Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận (13/04/2016)

Kế hoạch

Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/QU ngày 05/02/2016 của Ban Thường vụ Quận ủy Phú Nhuận về thực hiện Chương trình hành động số 45-CTrHĐ/TU ngày 21/6/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước


Tập tin đính kèm.


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày:
 
 
  • Giới thiệu Quận Phú Nhuận