Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Phổ biến Pháp luật, chế độ - chính sáchThứ 4, Ngày 06/01/2021, 15:15

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI, NỘP THUẾ NĂM 2021

1. Về Lệ phí Môn bài :
Thời hạn nộp Lệ phí Môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm
Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì Doanh nghiệp nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.
2. Về thuế GTGT, thuế TNCN (kể cả trường hợp không phát sinh khấu trừ thuế TNCN):
2.1 Khai thuế GTGT, thuế TNCN theo quý:
Doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ (trên các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch) của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được lựa chọn khai thuế GTGT, thuế TNCN theo quý.
Thời hạn kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN theo quý là ngày cuối cùng tháng đầu quý sau (Ví dụ : Quý 1/2021 kê khai, nộp thuế chậm nhất ngày 30/4/2021).
2.2 Khai thuế GTGT, thuế TNCN theo tháng :
Doanh nghiệp không thuộc trường hợp khai thuế GTGT, thuế TNCN theo quý thì thực hiện khai thuế theo tháng.
Thời hạn kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNCN theo tháng là ngày 20 tháng sau (Ví dụ: Tháng 01/2021 kê khai, nộp thuế chậm nhất ngày 20/02/2021).
3. Về quyết toán thuế TNDN, TNCN :
Doanh nghiệp căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý. Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 03 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.
Thời hạn tạm nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp hàng quý là ngày 30 tháng đầu quý tiếp theo.
Thời hạn kê khai, nộp thuế TNDN, TNCN quyết toán năm là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm tài chính hoặc năm dương lịch.
4. Về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, chứng từ khấu trừ thuế TNCN:
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo quý chậm nhất ngày 30 tháng đầu quý sau.
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng (đối với trường hợp rủi ro) chậm nhất ngày 20 tháng sau.


CHI CỤC THUẾ PHÚ NHUẬNSố lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày:
 
 
  • Giới thiệu Quận Phú Nhuận