Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Bộ TTHCThứ 5, Ngày 04/06/2020, 10:55

Bộ Thủ tục hành chính trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND quận

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG PHẠM VI ÁP DỤNG CỦA

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN

QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG

QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN

 

STT

LĨNH VỰC

1

An toàn lao động

2

An toàn thực phẩm

3

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

4

Bảo trợ xã hội

5

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

6

Cán bộ, công chức

7

Cấp giấy phép xây dựng

8

Công nghiệp tiêu dùng

9

Công sản

10

Chính quyền địa phương

11

Chính sách có công

12

Chứng thực

13

Đất đai
14 Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước
15 Đấu thầu

16

Đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư

17

Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu

18

Đường bộ

19

Gia đình

20

Giải quyết khiếu nại

21

Giải quyết tranh chấp đất đai

22

Giáo dục nghề nghiệp

23

Giáo dục và đào tạo

24

Hạ tầng kỹ thuật đô thị

25

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
26 Hộ tịch
27 Khu vực Kinh tế tập thể hợp tác xã
28 Lao động tiền lương
29 Lưu thông hàng hóa trong nước
30 Môi trường
31 Phát triển nông thôn
32 Phòng, chống tệ nạn xã hội
33 Phổ biến giáo dục, pháp luật
34 Quản lý đầu tư công
35 Quản lý ngân sách nhà nước
36 Tiếp Công dân
37 Tín ngưỡng, tôn giáo
38 Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước
39 Tổ chức phi chính phủ
40 Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
41 Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh, đăng ký thuế
42 Thi đua khen thưởng
43 Thư viện
44 Trách nhiệm bồi thường nhà nước
45 Văn hóa cơ sở

 


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày:
 
 
  • Giới thiệu Quận Phú Nhuận