Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Xây dựng ĐảngThứ 6, Ngày 27/09/2019, 09:30

Phường 8 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (27/09/2019)

Thực hiện Kế hoạch 255-KH/QU ngày 12/9/2019 của Quận ủy và Kế hoạch 86-KH/ĐU ngày 17/9/2019 của Đảng ủy, ngày 26/9/2019 Đảng ủy phường 8 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.
Đến tham dự và báo cáo tại Hội nghị có đồng chí Thiếu tá, Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm - Giảng viên khoa Lý luận Chính trị Đại học An ninh nhân dân, về phía phường có sự tham dự của đồng chí Phan Thái Hoàng Sơn – Quận ủy viên – Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Diệp Huỳnh Ngọc Hồ – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Vũ Ngọc Minh – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; đồng chí Dương Huỳnh Kim Yến – Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Thụy Trâm – Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch UBND phường; đồng chí Nguyễn Kỳ Nam – Đảng ủy viên – Chủ tịch MTTQ phường cùng sự hiện diện của các đồng chí Đảng ủy viên, Thường trực HĐND - UBND – UBMTTQVN phường, đại diện các ban ngành - đoàn thể và lực lượng vũ trang phường, các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy và toàn thể đảng viên Đảng bộ.
Tại hội nghị đồng chí Thiếu tá, Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm - Giảng viên khoa Lý luận Chính trị Đại học An ninh nhân dân đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, mỗi cán bộ, đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam. Giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận xã hội và niềm tin của Nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, bám sát thực tiễn, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả và tăng cường công tác tuyên truyền, đăng tải thông tin tích cực rộng khắp trong Nhân dân, kiên quyết đấu tranh, phản bác, ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông, nhất là không gian mạng, quyết tâm làm thất bại âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

 

Thanh Trung


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 

  TIN MỚI HƠN

   TIN ĐÃ ĐƯA

   Xem tiếp
   Xem theo ngày:
    
    
   • Giới thiệu Quận Phú Nhuận