Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Xây dựng ĐảngThứ 6, Ngày 16/09/2022, 13:00

QUẬN PHÚ NHUẬN: KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA ĐẢNG ỦY, BAN CHQS QUẬN PHÚ NHUẬN VỚI BAN TUYÊN GIÁO, BAN DÂN VẬN QUẬN ỦY (16/09/2022)

Sáng ngày 15/9, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) quận Phú Nhuận phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Ban Dân vận Quận ủy Phú Nhuận tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Hồng Sơn – Bí thư Quận ủy Phú Nhuận – Bí thư Đảng ủy Quân sự quận. Cùng dự Hội nghị có Trung tá Huỳnh Nam Quốc – Trợ lý Ban Dân vận/Phòng Chính trị Bộ Tư lệnh Thành phố; đồng chí Trần Xuân Nguyên – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận; Trần Trọng Kim – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban  Dân vận Quận ủy; Thượng tá Trần Minh Nghĩa – Quận ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Chính trị viên Ban CHQS Quận; Thượng tá Nguyễn Văn Long – Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận.

 


Theo nội dung ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 – 2025, Ban Tuyên giáo và Ban CHQS quận Phú Nhuận sẽ phối hợp định hướng tư tưởng và chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, nhất là các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng về quân sự, quốc phòng trong tình hình mới; phối hợp trong triển khai thực hiện Đề án 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; tuyên truyền, nhân rộng những nhân tố mới, mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả và đề xuất việc biểu dương, khen thưởng, tôn vinh điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai các chương trình, dự án; bồi dưỡng, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh trong tình hình mới cho các đối tượng theo yêu cầu nhiệm vụ.

Theo nội dung Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Quận ủy với Đảng ủy, Ban CHQS quận Phú Nhuận giai đoạn 2022 – 2026, hai đơn vị sẽ phối hợp tham mưu Quận ủy, Ủy ban Nhân dân Quận những giải pháp, cách làm hay, sáng tạo nhằmthực hiện có hiệu quả công tác dân vận, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước liên quan đến công tác dân vận; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc; tham gia và thực hiện chương trình “Dân vận khéo - Kết nối biên cương”,  phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với nội dung “5 không”, “Đơn vị dân vận tốt” gắn với việc thực hiện Kế hoạch số 73-KH/QU ngày 3/12/2021 của Quận ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình về “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt”; tuyên truyền, vận động Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong hệ thống dân vận của Quận Phú Nhuận. Tăng cường chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn thông tin tuyên truyền theo từng giai đoạn, thời điểm, nội dung cụ thể, chi tiết, hướng tới từng đối tượng cụ thể. Tuyên truyền cho Nhân dân nhận thức rõ và nghiêm túc chấp hànhđường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, dân tộc, tôn giáo; tăng cường phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - Đô thị văn minh”; Chương trình "Xây dựng nông thôn mới", “Giảm nghèo bền vững”,… Tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương thức trong tổng hợp, trao đổi thông tin về tình hình Nhân dân, về công tác dân vận, sơ kết, tổng kết Chương trình phối hợp phù hợp với thực tiễn của quận. Tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, qua đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt” ngày càng mạnh mẽ, toàn diện và hiệu quả gắn với phối hợp xây dựng và phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Đề án lực lượng chính trị nòng cốt đủ số lượng và đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

 


Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Phú Nhuận Phạm Hồng Sơn biểu dương trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp nắm, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu giúp Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận chỉ đạo thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; Đặc biệt trong cuộc chiến phòng chống dịchCOVID-19 thời gian vừa qua, Ban CHQS quận và các cơ quan đã phối hợp nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả trong công tác phòng, chống đại dịch.

 


Thường trực Quận ủy mong muốn và tin tưởng rằng: Với chức năng, nhiệm vụ được giao và những thành tích đã đạt được trong thời gian qua công tác phối hợp giữa Đảng ủy, Ban CHQS quận với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Quận ủy sẽ gặt hái được những kết quả nổi bật trong thời gian tới.


Thanh Tuấn (BCHQS)


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày:
 
 
  • Giới thiệu Quận Phú Nhuận