Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn hóa - Xã hộiThứ 6, Ngày 21/04/2017, 09:50

Phổ biến nội dung thực hiện Nghị quyết số 126/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (21/04/2017)

 

Nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các gia đình chính sách người có công cách mạng, vào ngày 09 tháng 12 năm 2016, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 126/2016/NQ-HĐND về việc hỗ trợ chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 126/2016/NQ-HĐND), thời gian thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ mức 2.000.000 đồng/người/tháng cho các đối tượng sau:

- Thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng hoặc bệnh tật đặc biệt nặng (đang hưởng phụ cấp và chế độ người phục vụ đặc biệt nặng hàng tháng);

- Thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có hoàn cảnh khó khăn;

- Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hai (02) liệt sĩ trở lên có hoàn cảnh khó khăn;

- Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng có hoàn cảnh khó khăn;

- Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng có hoàn cảnh khó khăn.

* Lưu ý:

- Các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên là đối tượng thuộc một trong các trường hợp sau: hộ nghèo, hộ cận nghèo; người già yếu neo đơn nằm liệt một chỗ (cần có người chăm sóc hàng ngày); người thường xuyên ốm đau bệnh tật; người không còn khả năng lao động và không có người nuôi dưỡng chăm sóc; người đang nuôi dưỡng người không có khả năng lao động; người đang nuôi dưỡng người khuyết tật.

-  Riêng danh sách đối tượng thực hiện trong năm 2017 là danh sách các trường hợp nêu trên đã được rà soát trong năm 2016 và các trường hợp rà soát bổ sung trong năm 2017.

II. Hỗ trợ kinh phí trang bị phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình như sau cho các đối tượng:

- Thương binh, bệnh binh;

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

- Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

- Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

- Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”;

- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

* Tên phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình được thực hiện theo quy định sau:

STT

TÊN PHƯƠNG TIỆN TR GIÚP, DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH

I

Niên hạn 1 năm

1

Kính râm và gậy dò đường

2

Kính râm gậy dò đường và vật phẩm phụ (lắp mắt giả)

3

Giầy chỉnh hình

4

Nạng cho người cứng khớp gối và vật phẩm phụ

5

Máy trợ thính

6

Đồ ng sinh hoạt

II

Niên hạn 3 năm

1

Tay giả

1.1

Vật phẩm phụ tay giả

1.2

Tay giả tháo khớp vai

1.3

Tay giả trên khủy

1.4

Tay giả dưới khủy

2

Chân giả

2.1

Vật phẩm phụ chân giả

2.2

Chân tháo khớp hông

2.3

Chân giả trên gối

2.4

Nhóm chân giả tháo khớp gối

2.5

Chân giả dưới gối có bao da đùi

2.6

Chân giả dưới gối có dây đeo số 8

2.7

Chân giả tháo khớp cổ chân

3

Nẹp và nhóm nẹp

3.1

Nẹp đùi

3.2

Nẹp cẳng chân

3.3

Nhóm nẹp Ụ ngồi - đai hông

III

Niên hạn 4 năm

1

Xe lắc tay, bảo trì xe

2

Xe lăn tay, bảo trì xe

IV

Niên hạn 5 năm

1

Răng giả

2

Áo chỉnh hình

 

* Lưu ý:

- Hàng năm, Ủy ban nhân dân phường chủ động rà soát các đối tượng đến niên hạn được gia hạn theo Thông tư liên tịch số 

13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC và các đối tượng bổ sung mới (nếu có) có nhu cầu trang bị phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, lập danh sách riêng trình Ủy ban nhân dân Quận (thông qua Lao động - Thương binh và Xã hội), để đề nghị hỗ trợ thêm kinh phí trang bị phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cho các đối tượng nêu trên.

- Hướng dẫn các đối tượng trên đến cơ sở y tế có chức năng (do Sở Y tế quy định), để được cấp giấy chỉ định về việc sử dụng phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình.

- Các đối tượng còn lại đến niên hạn được gia hạn, nhưng không có nhu cầu trang bị phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, lập danh sách theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC, để được nhận kinh phí trang bị phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình theo quy định.

- Mức hỗ trợ: Kinh phí chênh lệch giữa mức giá thực tế tại các cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng được phê duyệt qua đấu thầu với mức giá quy đnh tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính khi trang bị phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cho đối tượng được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 126/2016/NQ-HĐND./.

 

PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

 


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày:
 
 
  • Giới thiệu Quận Phú Nhuận