Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn hóa - Xã hộiThứ 6, Ngày 25/02/2022, 09:20

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT VỀ CÔNG TÁC THANH TRA, TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2021 VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2022 (25/02/2022)

Ngày 24/02/2022, tại Hội trường Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2021 và triển khai chương trình công tác năm 2022. Đến tham dự có đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Trưởng phòng xử lý đơn, Ban Tiếp công dân thành phố, đồng chí Nguyễn Đông Tùng - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận cùng các đồng chí trong Thường trực Quận ủy; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Quận ủy; thành viên Ủy ban nhân dân quận; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội quận; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch (Phó Chủ Tịch) Hội động nhân dân và Ủy ban nhân dân 13 phường; Thủ trưởng các đơn vị, phòng, ban, trung tâm, đơn vị hành chính sự nghiệp, các trường học trên địa bàn quận.

 


Đồng chí Nguyễn Đức Phong - Quận ủy viên - Chánh Thanh tra quận trình bày Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2021 và thông qua phương hướng công tác thanh tra năm 2022. Qua báo cáo cho thấy, toàn hệ thống chính trị quận tập trung hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch đã đề ra trên các mặt công tác, cụ thể:
- Trên lĩnh vực thanh tra, kiểm tra: triển khai 08/08 cuộc thanh tra đối với 13 đơn vị và 01 cuộc kiểm tra đối với 04 đơn vị (đạt tỷ lệ 100% theo kế hoạch); tiến hành 02 cuộc thanh tra đột xuất đối với 02 đơn vị và 03 cuộc kiểm tra đối với 38 đơn vị.
- Trên lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo: Trong năm 2021, Ủy ban nhân dân quận đã tiếp 99 lượt công dân (giảm 50% so với năm 2020), trong đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận tiếp 07 lượt và ủy quyền cho Phó Chủ tịch tiếp 07 lượt. Tiếp nhận và xử lý 133 đơn (trong đó năm 2020 chuyển sang 17 đơn, nhận mới 116 đơn), phân loại gồmkhiếu nại 03 đơn; tố cáo 02 đơn; phản ảnh, kiến nghị 128 đơn,thuộc thẩm quyền thụ lý giải quyết 133 đơn. Đến nay, đã giải quyết 122/133đơn, đang tiếp tục giải quyết 11 đơn, trong đó đã giải quyết 100% trường hợp đơn khiếu nại, tố cáo.
- Về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí: Ủy ban nhân dân quận tăng cường các giải pháp thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng theo quy định, trong đó tập trung triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021. Trong năm 2021, quận không có trường hợp bị xử lý liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Tiếp theo chương trình Hội nghị, các đại biểu đã được nghe và thảo luận một số nội dung như: công tác phối hợp giữa UBMTTQ và UBND quận trong tuyên truyền, giám sát thực hiện công tác giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của Nhân dân; việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính gắn với công tác phòng chống tham nhũng tại cơ quan thuế; một số giải pháp về công tác tuyên truyền vận động cán bộ, công chức và nhân dân về Luật Phòng chống tham nhũng tại phường 8.

 


Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đông Tùng – Phó Bí Thư Quận Ủy - Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân quận nhấn mạnh: công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị thuộc quận cần tập trung trong công tác tuyên truyền, vận động; trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đi cơ sở, giải quyết kịp thời, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền; chú trọng tổ chức việc đối thoại và giải quyết tốt các vụ việc khiếu nại tố cáo ngay ở cơ sở khi mới phát sinh, nhằm hạn chế khiếu nại tố cáo đông người, vượt cấp; thường xuyên  thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm; công khai, minh bạch quy trình thủ tục hành chính, các văn bản pháp luật, nhất là trên các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu kiện của công dân; tăng cường phòng ngừa là chính trong thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng.

 


Tại Hội nghị, Ủy ban nhân dân quận đã trao Bằng Khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho 2 đơn vị là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và Thanh tra quận đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn năm 2013-2020 theo Quyết định số 4375/QĐUB ngày 29/12/2021 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.


Thu Hằng


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
  Xem theo ngày:
   
   
  • Giới thiệu Quận Phú Nhuận