Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Kinh tếThứ 4, Ngày 03/04/2019, 09:15

LỄ RA QUÂN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019 (03/04/2019)

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Hướng dẫn số 86/BCĐTĐT-VP ngày 11/3/2019 của Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra dân số và nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 7g30 ngày 01/4/2018, Ủy ban nhân dân quận đã đồng loạt tổ chức Lễ ra quân Tổng Điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 tại 15 phường trên địa bàn nhằm chuyển tải các thông điệp nâng cao nhận thức của người dân, tinh thần trách nhiệm của điều tra viên, giám sát viên và thành viên Ban Chỉ đạo các cấp trong việc thực hiện để cuộc Tổng Điều tra năm 2019 đạt chất lượng và đúng tiến độ theo yêu cầu đề ra. Đây là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn, thực hiện định kỳ 10 năm/lần với các nội dung: thông tin chung về dân số, tình trạng di cư, trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật, tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, tử và phát triển dân số; tình hình lao động việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư… Năm 2019 là năm đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông hiện đại từ khâu chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra, nghiệm thu, xử lý số liệu đến khâu công bố kết quả.

Đến tham dự Lễ ra quân của quận (được tổ chức tại Ủy ban nhân dân phường 15) có ông Trần Phước Anh – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, về phía quận có ông Võ Thành Minh – Quận ủy viên – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra, điều tra viên, tổ trưởng và giám sát viên phường 15.

 

Để phục vụ tốt công tác chuẩn bị Tổng Điều tra, Ủy ban nhân dân quận đã thực hiện hoàn tất vẽ sơ đồ nền, phân chia địa bàn, tổ chức 09 lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ và sử dụng công nghệ thông tin cho 108 thành viên Ban Chỉ đạo quận, phường; 372 điều tra viên; 17 tổ trưởng; thực hiện rà soát bảng kê, bổ sung số hộ, số nhân khẩu còn thiếu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước trong và sau cuộc Tổng Điều tra dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú: treo băng rôn, biểu ngữ, áp phích… Tính đến ngày 01/4/2019 trên địa bàn quận có 445 địa bàn điều tra với tổng số hộ là 45.307 hộ, lực lượng tham gia Tổng điều tra là 497 người. Sau buổi Lễ ra quân, 15 phường sẽ thực hiện điều tra thực tế các hộ dân trên bàn và cuộc Tổng điều tra kết thúc vào ngày 25/4/2019.

Tổng Điều tra Dân số và nhà ở là một trong ba cuộc Tổng điều tra thống kê được quy định trong Luật Thống kê, là nguồn thông tin chủ yếu và tin cậy về tình hình dân số, nhân khẩu học, nhà ở của dân cư nhằm phục vụ tốt công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, chính sách liên quan đến người dân và chính sách phát triển quốc gia nói chung và từng địa phương nói riêng giai đoạn 2021-2030. Đây là cuộc Tổng Điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5 kể từ khi đất nước thống nhất.

                                                                                     Thanh Tâm


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 

    TIN MỚI HƠN

    Xem theo ngày:
     
     
    • Giới thiệu Quận Phú Nhuận