Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Quản lý đô thịThứ 3, Ngày 01/12/2020, 17:15

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÔNG XẢ RÁC RA ĐƯỜNG VÀ KÊNH RẠCH, VÌ THÀNH PHỐ SẠCH VÀ GIẢM NGẬP NƯỚC” (01/12/2020)

Chiều ngày 30/11/2020, Quận ủy Phú Nhuận tổ chức Hội nghị tổng kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết số 17-NQ/QU ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” tại Hội trường Ủy ban nhân dân quận.
Tham dự Hội nghị có bà Phan Kiều Thanh Hương – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, ông Ngô Minh Hải – Phó Bí thư Thành đoàn, đại diện Sở Tài nguyên và Mô trường, ông Phạm Hồng Sơn – Bí thư Quận ủy, ông Huỳnh Đăng Linh – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, ông Nguyễn Đông Tùng – Phó Bí thư Quận ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, bà Trần Trọng Kim - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy – Trưởng ban Dân vận Quận ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, thành viên Ban Chỉ đạo quận thực hiện Cuộc vận động; đại diện lãnh đạo các phòng ban chuyên môn quận, các chi, đảng bộ cơ sở; Ban giám hiệu các trường công lập trên địa bàn; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 15 phường; Cấp ủy, Ban Điều hành, Ban Công tác Mặt trận 60 khu phố và 43 tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong 02 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động.

 


Hội nghị đã được xem đoạn phim giới thiệu các hình ảnh hoạt động, các mô hình tuyên truyền, nghe báo cáo tóm tắt kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết số 17-NQ/QU ngày 30/10/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” trên địa bàn quận. Đồng thời, nghe 03 đơn vị trình bày báo cáo tham luận giới thiệu một số đơn vị, địa phương báo cáo một số kinh nghiệm, cách làm hay và những vướng mắc, khó khăn của đơn vị trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Hồng Sơn quán triệt công tác bảo vệ môi trường là công tác trọng tâm, kết hợp chặt chẽ với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội quận và phường tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sâu sắc và theo từng nhóm đối tượng cụ thể. Ngoài ra, chính quyền các cấp phải bám sát địa bàn, tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi phạm về vệ sinh môi trường, tiếp nhận và xử lý nhanh chóng, kịp thời các phản ánh, kiến nghị của nhân dân về vệ sinh môi trường trên địa bàn. Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tiếp tục phối hợp với Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh trong triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn, phát huy và nhân rộng các mô hình, công trình, sáng kiến xanh trong thời gian qua.

 


Tại Hội nghị, Quận ủy đã biểu dương, khen thưởng 23 tập thể và 20 cá nhân có thành tích tốt trong 02 năm thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.


Hữu Khương


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày:
 
 
  • Giới thiệu Quận Phú Nhuận