Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn hóa - Xã hộiThứ 5, Ngày 08/10/2020, 17:40

Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận Phú Nhuận giai đoạn 2000 - 2020 (08/10/2020)

Sáng 08/10/2020, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận Phú Nhuận tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Anh- Phó Trưởng phòng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao; Phạm Hồng Sơn, Bí thư Quận ủy; Nguyễn Đông Tùng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; đồng chí Nguyễn Thị Kiều Nhi, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” quận; cùng các ông bà trong Ban chấp hành đảng bộ; các ông bà là thành viên, tổ giúp viên Ban chỉ đạo quận; Bí thư Đảng ủy, Trưởng (phó) Ban chỉ đạo, Chủ tịch UB.MTTQ phường, Trưởng (phó) Ban vận động 60 khu phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; đại diện các Chung cư văn hoá, Điểm sáng văn hoá.

 


Qua 20 năm, cùng với nhiệm vụ tập trung phát triển về chính trị - kinh tế - xã hội, việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh được quận tập trung thực hiện, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn hệ thống chính trị, từ cán bộ, đảng viên đến các tầng lớp nhân dân; đã đạt được mục tiêu mà Ban Chỉ đạo Trung ương đề ra về hai lĩnh vực: Đoàn kết xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống; xây dựng đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

 


Phong trào tiếp tục được hệ thống chính trị từ quận đến phường quan tâm, đổi mới trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện, góp phần đưa phong trào phát triển sâu rộng đến cán bộ, nhân dân trên địa bàn. nhiều tấm gương người tốt việc tốt; các mô hình về xây dựng khu phố văn hóa, phường văn minh đô thị, gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa ... việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội từng bước đi vào nề nếp; việc xây dựng các thiết chế văn hóa được chỉ đạo tích cực; phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác” tiếp tục duy trì và phát triển, góp phần quan trọng vào việc nâng cao sức khỏe cho nhân dân ... Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và mở rộng; đặc biệt là tổ chức lắp đặt dụng cụ 19 bộ thể dục thể thao đơn giản ngoài trời ở các phường, góp phần nâng tỷ lệ người tập luyện thường xuyên thể dục - thể thao là 32,7% trên tổng số dân. Tính đến cuối năm 2019, toàn quận có 100% hộ gia đình đăng ký và trên 96% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; có 54/60 khu phố đạt chuẩn khu phố văn hóa, trên 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; có 12 phường được công nhận Phường đạt chuẩn Văn minh đô thị, trên 16/16 cơ sở đạt danh hiệu Điểm sáng văn hóa, 6/6 chung cư đạt Chung cư văn hóa; tuyên dương 27.312 lượt Gương “Người tốt, việc tốt”.

 


Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo quận, phường đã vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện nếp sống văn minh đô thị và gần đây là lồng ghép các tiêu chí của cuộc vận động với phong trào “15 phút vì thành phố văn minh, sạch đẹp”, xây dựng “tuyến đường, tuyến hẻm “Văn minh - Mỹ quan đô thị”, tuyến đường Trường Sa “Xanh - Sạch - Đẹp”, “Vì thành phố Văn minh - Sạch đẹp - An toàn”, Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”... do Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và quận phát động. Phong trào mở rộng hẻm theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm được thực hiện khá tốt, trong thời gian qua quận đã hoàn thành 98 công trình đưa vào sử dụng, trong đó nhân dân đã hiến gần 20.000m2 đất, trị giá trên 1.500 tỷ đồng.

Thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ, chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo như: xét cho vay vốn các nguồn quỹ tín dụng 57.067 lượt vay, dư nợ hơn 202 tỷ đồng; trao tặng 20.856 suất học bổng; 355 thành viên được đào tạo nghề, 507 thành viên được giới thiệu việc làm; 100% thành viên hộ được cấp thẻ bảo hiểm y tế; trao 111 phương tiện sinh kế (xe máy, máy may...); hỗ trợ 108 phương tiện tiếp cận thông tin, đặt 17 đồng hồ nước; 573 lượt hộ được tư vấn pháp lý; từ nguồn Quỹ Vì người nghèo quận đã chăm lo hàng tháng cho 654 hộ và vận động các doanh nghiệp, mạnh thường trợ cấp xã hội hàng tháng cho 1.498 hộ. Duy trì tổ chức hoạt động “Đi bộ đồng hành vì người nghèo” gây quỹ xã hội, kết quả trong 20 năm qua đã nhận được số tiền khoảng 90 tỷ đồng để chăm lo cho các đối tượng chính sách, dân nghèo khó khăn, qua đó đã xây dựng 360 căn nhà tình nghĩa; xây dựng, sửa chữa nhà tình thương 1.429 căn; gắn điện kế, đồng hồ nước, làm nhà vệ sinh tự hoại, cấp học bổng, tặng phương tiện đi học và các hoạt động khác hơn 14 tỷ đồng. Quận hoàn thành mục tiêu quận không còn hộ nghèo trước thời hạn giai đoạn 2011-2015 (năm 2015), giai đoạn 2016-2018 (năm 2018), giai đoạn 2019-2020 (trong quý III năm 2020).

 


Phát biểu định hướng công tác cần tập trung thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Đông Tùng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, đã ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành từ quận đến cơ sở trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong 20 năm và các ý kiến trao đổi trong giao lưu của các đại biểu; đồng thời, chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong 20 năm. Để tiếp tục đạt được những kết quả trong giai đoạn 2020 - 2025, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo từ quận đến cơ sở; xây dựng môi trường văn hóa, môi trường sống hạnh phúc, sự bình yên cho người dân; đề cao vai trò, trách nhiệm của mỗi gia đình trong giáo dục, hình thành nhân cách thế hệ trẻ, phát huy giá trị truyền thống đẩy lùi cái xấu; quan tâm công tác quản lý, bảo tồn di tích trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực văn hóa, kinh doanh những ngành nghề dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục xây dựng tuyến đường Trường Sa “Xanh - Sạch - Đẹp”, tuyến đường, tuyến hẻm “Văn minh - Mỹ quan đô thị”. Không công nhận danh hiệu Phường Văn minh đô thị, Khu phố văn hóa, Chung cư văn hóa, điểm sáng văn hóa khi trên địa bàn còn tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, có xảy ra tội phạm nghiêm trọng; không giảm được số lượng các cơ sở kinh doanh ngành nghề dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Trong cơ quan, đơn vị văn hóa thì thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cán bộ khi giao tiếp ứng xử với dân phải thân thiện, tận tình, giải quyết tốt các yêu cầu chính đáng của nhân dân v.v... Phấn đấu đến năm 2025 đạt tỷ lệ trên 95% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 98% khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa; 72% phường đạt danh hiệu Phường Văn minh đô thị; 98% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 85% doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; nâng tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đến nay đạt 40%/tổng số dân theo Nghị quyết của Ðại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII.

 


Tại Hội nghị, Ủy ban nhân dân quận đã tặng giấy khen cho 52 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và trao quyết định công nhận 56 đơn vị đạt danh hiệu văn hóa trong phong trào ”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019, trong đó phường 1 được công nhận Phường Văn minh đô thị lần 1.


VHTT


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày:
 
 
  • Giới thiệu Quận Phú Nhuận