Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Liên kết web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
8
6
8
7
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
1
3

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CHI CỤC ​THUẾ QUẬN PHÚ NHUẬN

        Chi cục Thuế là tổ chức trực thuộc Cục Thuế TP.HCM, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn quận Phú Nhuận theo quy định của pháp luật.

          ​Cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Thuế gồm 12 Đội, cụ thể:

      - 01 Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ Dự toán  - Tuyên truyền  Hỗ trợ 

      - 01 Đội Kê khai - Kế toán thuế và Tin học;

      - 04 Đội Kiểm tra thuế;

      - 01 Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế;

      - 01 Đội Quản lý thuế thu nhập cá nhân;

      - 01 Đội Kiểm tra nội bộ;

      - 01 Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - ấn chỉ; 

      - 01 Đội Trước bạ và thu khác;

      - 01 Đội thuế liên xã phường.

 
​​