Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
GIÁM ĐỐC:
- Năm sinh:
- Quê quán:
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ chính trị:
- Lĩnh vực phụ trách: Công tác tổ chức cán bộ - HCQT, tài chính, kế toán, dược
- ĐT cơ quan: 3.8443.910
PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN: VÕ VĂN MINH
- Năm sinh: 1965
- Quê quán: Quảng trị
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Chuyên khoa cấp I, Chuyên ngành Tổ chức y tế
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Lĩnh vực phụ trách: phụ trách chuyên môn và phòng Kế hoạch tổng hợp
- Số ĐT cơ quan: 3.8443. 910
PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN: HOÀNG ĐỨC QUYỀN
- Năm sinh: 1973
- Quê quán: Thái Bình
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Y khoa, Bác sĩ chuyên khoa I
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Lĩnh vực phụ trách: phụ trách chuyên môn; trực tiếp phụ trách khối nội khoa, cận lâm sàng; Chương trình nâng cao chất lượng Bệnh viện; Công tác khám chữa bệnh BHYT.
- Số ĐT cơ quan: 3.8440. 595
Image Map