Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Liên kết web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
8
6
8
7
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
1
3

CHỨC NĂNG NHIỆM VU CỦA BỆNH VIỆN PHÚ NHUẬN


1.Cấp cứu – khám bệnh – chữa bệnh:
     a/ Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc từ các cơ sở y tế chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, chữa bệnh nội trú hoặc ngoại trú;
     b/ Tổ chức khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định của Nhà nước;
     c/ Có trách nhiệm giải quyết toàn bộ bệnh thông thường về nội khoa các trường hợp cấp cứu về ngoại khoa;
     d/ Tổ chức giám định sức khỏe khi có yêu cầu;
     đ/ Tổ chức chuyển người bệnh lên tuyến trên khi vượt quá khả năng của bệnh viện.
2. Đào tạo cán bộ y tế:
     a/ Bệnh viện là cơ sở thực hành cho các trường, lớp trung học y tế;
     b/ Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và cơ sở y tế tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý chăm sóc sức khỏe ban đầu.
3. Nghiên cứu khoa học về y tế:
     a/ Tổ chức tổng kết, đánh giá các đề tài và chương trình về chăm sóc khỏe ban đầu;
     b/ Tham gia các công trình nghiên cứu về y tế cộng đồng và dịch tễ học trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu;
     c/ Nghiên cứu áp dụng y học cổ truyền và phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.
4. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật:
     a/ Lập kế hoạch và chỉ đạo y tế cơ sở thực hiện các phác đồ chẩn đoán và điều trị;
     b/ Tổ chức chỉ đạo các phường thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và thực hiện các chương trình y tế ở địa phương.
5. Phòng bệnh:
     a/ Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch;
     b/ Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng;
6. Hợp tác quốc tế: Tham gia các chương trình hợp tác với các tổ chức và cá nhân ngoài nước theo quy định của Nhà nước.
7. Quản lý kinh tế y tế:
     a/ Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn kinh phí;
     b/ Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, bảo hiểm y tế, đầu tư nước ngoài, và các tổ chức kinh tế;
     c/ Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách của bệnh viện.