Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Liên kết web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
8
6
8
7
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
1
3

GIỚI THIỆU VỀ CHI CỤC THỐNG KÊ

 

(Căn cứ vào Quyết Định số 775/QĐ-TCTK ngày 20-06-2006 của Tổng Cục trưởng Cục Thống kê về việc “Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và chế độ làm việc của Phòng Thống Kê Quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh”).

Phòng Thống Kê Quận Phú Nhuận là phòng nghiệp vụ của Cục Thống Kê thành phố Hồ chí Minh đặt tại Quận và là Phòng tham mưu tổng hợp của UBND Quận, được thành lập theo Quyết định số 36/QĐ-CTK ngày 23-06-1995 của Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố Hồ chí Minh.

Phòng Thống Kê Quận chịu sự quản lý trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức, biên chế, quỹ lương, tài chính của Cục Thống kê Thành phố Hồ chí Minh; là đơn vị dự toán phụ thuộc, có con dấu, tài khoản để giao dịch công tác theo hướng dẫn của Tổng Cục Thống kê.

Vị trí và một số đặc điểm tình hình tự nhiên kinh tế, xã hội trên địa bàn phường.

Phòng Thống Kê Quận Phú Nhuận là phòng nghiệp vụ của Cục Thống Kê thành phố Hồ chí Minh đặt tại Quận và là Phòng tham mưu tổng hợp của UBND Quận, được thành lập theo Quyết định số 36/QĐ-CTK ngày 23-06-1995 của Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố Hồ chí Minh.

Phòng Thống Kê Quận chịu sự quản lý trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức, biên chế, quỹ lương, tài chính của Cục Thống kê Thành phố Hồ chí Minh; là đơn vị dự toán phụ thuộc, có con dấu, tài khoản để giao dịch công tác theo hướng dẫn của Tổng Cục Thống kê.

          Địa chỉ: 155 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11 quận Phú Nhuận​