Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
CHI CỤC TRƯỞNG: Ông NGUYỄN VĂN DŨNG
- Năm sinh: 1957
- Quê quán: Hà Tây
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý điều hành chung và trực tiếp chỉ đạo điều hành lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Ấn chỉ, Đội Kiểm tra nội bộ, Đội Kiểm tra thuế số 2
- Số ĐT cơ quan: 38440007
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG: Ông NGUYỄN VĂN VINH
- Năm sinh: 1964.
- Quê quán: Quảng Nam.
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ huyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Trình độ chính trị: Trung cấp.
- Lĩnh vực phụ trách: công tác Tổng hợp dự toán, tuyên truyền hỗ trợ, thuế Thu nhập cá nhân; đội Tổng hợp - Nghiệp vụ Dự toán - Tuyên truyền Hỗ trợ, đội Kiểm tra thuế số 03, đội thuế TNCN.
- Số ĐT cơ quan: 338.475.892 - 38.445.658
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG: Ông PHẠM TUẤN ANH
- Năm sinh: 1970.
- Quê quán: Bình Định.
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế và Cử nhân Luật; Cử nhân xây dựng đảng & CQ Nhà nước
- Trình độ chính trị: Cao cấp Chính trị hành chính
- Lĩnh vực phụ trách: công tác kiểm tra, Kê khai kế toán thuế - Tin học; trực tiếp phụ trách Đội Kiểm tra thuế số 1, Đội kê khai kế toán thuế - Tin học, Đội thuế LP chợ
- Số ĐT Cơ quan: 38.446.157 - 38.445.658
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG: Bà LÊ THỊ THU HÀ
- Năm sinh: 1972
- Quê quán: Quảng Nam
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên: Thạc sỹ kinh tế
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Lĩnh vực phụ trách:
- Số ĐT cơ quan: 08.38451.353
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG: Ông LÊ CÔNG MINH
- Năm sinh: 1964
- Quê quán: Sài Gòn
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên: Cử nhân (Tài Chính Tiền Tệ - Thuế)
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Lĩnh vực phụ trách:
- Số ĐT cơ quan: 08.38475.892
Image Map