Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
TRẠM TRƯỞNG: Ông LÊ HOÀNG NHIỆM
- Năm sinh: 08/12/1970
- Quê quán:
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Bác sỹ thú y
- Trình độ chính trị: Sơ cấp
- Lĩnh vực phụ trách: Công tác phòng chống dịch; kiểm dịch, kiểm soát giết mổ; kiểm tra vệ sinh động vật, sản phẩm động vật
- Số ĐT cơ quan: 38 443 002
PHÓ TRẠM TRƯỞNG: Ông DƯƠNG VĂN TIẾN
- Năm sinh: 1961
- Quê quán: TPHCM
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Bác sỹ Thú y, Cử nhân hành chính
- Trình độ chính trị: Cử nhân
- Lĩnh vực phụ trách: Công tác phòng chống dịch, bệnh động vật; tham gia đoàn liên ngành quận
- Số ĐT cơ quan: 38 443 002
Image Map