Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
CHỦ TỊCH: Ông ĐỒNG ANH KIỆT
- Năm sinh: 1948
- Nơi sinh: Giang Thành, Kiên Giang
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Chính trị, Chỉ huy Binh chủng hợp thành
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Lĩnh vực phụ trách: trực tiếp phụ trách công tác:
+ Tổ chức, tuyên giáo
+ Chính trị-xã hội
+ Bí thư chi bộ cơ quan Hội CCB quận
- Số ĐT cơ quan: 39.952.751
PHÓ CHỦ TỊCH: Ông NGUYỄN VĂN ĐIỀN
- Năm sinh: 1948
- Nơi sinh: Yên Mô, Ninh Bình
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Chỉ huy Binh chủng hợp thành
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Lĩnh vực phụ trách: trực tiếp phụ trách công tác:
+ Kiểm tra
+ Chính sách
+ Phụ trách công tác kiểm tra của chi bộ
- Số ĐT cơ quan: 39.952.751
PHÓ CHỦ TỊCH: Ông NGUYỄN VĂN TÁM
- Năm sinh: 1955
- Nơi sinh: Điện Bàn, Quảng Nam
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Chỉ huy Binh chủng hợp thành
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Lĩnh vực phụ trách: trực tiếp phụ trách công tác:
+ Văn phòng cơ quan
+ Tuyên giáo
- Số ĐT cơ quan: 39.952.751
Image Map