Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn Bản Pháp Luật 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 1659  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1480/QĐ-UBND 25/12/2018 Quyết định về ban hành Chương trình chỉ đạo, điều hành phát triển Kinh tế - Văn hóa - Xã hội - Quốc phòng - An ninh quận Phú Nhuận năm 2018.
171/KH-UBND 03/12/2018 Ké hoạch Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn quận năm 2018
174/KH-UBND 03/12/2018 Kế hoạch Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập trên địa bàn quận Phú Nhuận năm 2018
49/BC-UBND 17/04/2018 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5 năm 2018
21/TB-UBND 16/04/2018 Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm Lịch), Lễ Chiến Thắng (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2018
46/BC-UBND 10/04/2018 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội Quý 1 và nhiệm vụ trọng tâm Quý 2 năm 2018
419/KH-BCĐLNVSATTP 04/04/2018 Kế hoạch Tổ chức Lễ phát động "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2018
317/QD0-UBND 04/04/2018 Quyết định về việc công bố công khai thực hiện ngân sách quý 1 năm 2018
65/TB-VP 29/03/2018 Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận trong quý 2 năm 2018
188/VPĐK-CNPN 26/03/2018 V/v báo cáo thực hiện theo Thông báo kết luận số 321/TB-VP ngày 27/12/2017 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận.
202/KH-UBND 21/03/2018 Kế hoạch Thực hiện công tác Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018
16/2018/TT-BVHTTDL 14/03/2018 Quy định chuyên môn về tiêu chuẩn trọng tài, giám sát cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân viên chuyên môn của doanh nghiệp tổ chức hoạt động đua ngựa để kinh doanh đặt cược
165/KH-UBND 09/03/2018 Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 trên địa bàn quận
14/2018/TT-BCHTTDL 09/03/2018 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Võ cổ truyền, môn Vovinam
134/KH-UBND 23/02/2018 Kế hoạch Thực hiện chương trình giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn quận Phú Nhuận năm 2018
135/KH-UBND 23/02/2018 Kế hoạch Thực hiện chương trình Chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn quận Phú Nhuận trong năm 2018
136/KH-UBND 23/02/2018 Kế hoạch Thực hiện chương trình Giảm ngập nước trên địa bàn quận Phú Nhuận năm 2018
20/BC-UBND 13/02/2018 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 02 và công tác trọng tâm tháng 03 năm 2018
13/2018/TT-BVHTTDL 08/02/2018 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Quyền anh
12/2018/TT-BVHTTDL 07/02/2018 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí.
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối