Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn Bản Pháp Luật 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 2071  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
43/QĐ-UBND 17/01/2023 Quyế định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
06/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc công bố công khai thực hiện ngân sách năm 2022
52/TB-HĐXCT 29/12/2022 Thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Nguyễn Đình Chiểu
4335/QĐ-UBND 13/12/2022 Quyết định ban hành Danh mục, Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
2094/QĐ-UBND 05/12/2022 Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của đơn vị kinh tế trên địa bàn quận năm 2023
1459/KH-UBND 30/11/2022 Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của đơn vị kinh tế trên địa bàn quận năm 2023
07/KL-TTQ 29/11/2022 Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng Tài chính - ngân sách và mua sắm công đối với Ủy ban nhân dân phường 3
06/KL-TTQ 14/11/2022 Kết luận thanh tra về thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 13 và CHủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 15 trong việc thực hiện Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và thực thi công vụ trong công tác cải cách hành chính
6433/SCT-QLXNK 04/11/2022 Về việc phối hợp tổ chức chương trình Mùa mua sắm :Shopping Season" trên địa bàn TPHCM đợt 2 năm 2022
05/KL-TTQ 04/11/2022 Kết luận thanh tra về thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 2 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 5 trong việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tổ cáo và thực thi công vụ trong công tác cải cách hành chính
1285/KH-UBND 27/10/2022 Tuyển dụng viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận năm 2022 (đợt 2)
14/2022/TT-BTNMT 27/10/2022 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng
1927/QĐ-UBND 04/10/2022 Về việc công bố công khai thực hiện ngân sách 9 tháng đầu năm 2022
04/KL-TTQ 23/09/2022 Kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Phú Nhuận về công tác đấu thầu xây dựng cơ bản tại đơn vị.
2902/QĐ-UBND 26/08/2022 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 90-KH/TU ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
18082022/TBBC 18/08/2022 Thông cáo báo chí về việc chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ do nữ làm chủ
18082022/CTCDS 18/08/2022 Chương trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ
18082022/KS 18/08/2022 Khung slide tổng quan về chuyển đổi số cho doanh nghiệp
18082022/DA 18/08/2022 Giới thiệu dự án và cơ hội hợp tác tập trung vào chuyển đổi số
18082022/GTCDS 18/08/2022 GIới thiệu chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối