Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn Bản Pháp Luật 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 1765  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
898/KH-UBND 16/11/2018 Thực hiện cuộc vận động "Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước" trên địa bàn quận Phú Nhuận đến năm 2020
898/KH-UBND 16/11/2018 Thực hiện cuộc vận động "Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước" trên địa bàn quận Phú Nhuận đến năm 2020
176/BC-UBND 15/11/2018 Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 11 và công tác trọng tâm tháng 12 năm 2018
129/VHTT 01/11/2018 Về thực hiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
1378/QĐ-UBND 30/10/2018 Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia 9001:2008
157/BC-UBND 26/10/2018 Tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2008
1375/QĐ-UBND 26/10/2018 Ban hành Quy chế về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn quận Phú Nhuận
152/BC-UBND 16/10/2018 Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2018
1329/QĐ-UBND 09/10/2018 Thành lập Ban Chỉ đạo và Văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của quận Phú Nhuận
779/UBND 05/10/2018 Về việc Chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra tài chính – ngân sách và mua sắm công tại Ủy ban nhân dân phường 10
780/UBND 05/10/2018 Về chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra
38/TB-UBND 04/10/2018 Về việc giới thiệu mẫu chữ ký Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 9 - quận Phú Nhuận
07/KL-TTQ 04/10/2018 Việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng tài chính - ngân sách và mua sắm công đối với Ủy ban nhân dân phường 10 quận Phú Nhuận
05/2018/QĐ-UBND 03/10/2018 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận Phú Nhuận
06/KL-TTQ 24/09/2018 Thanh tra việc thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quyết định về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ Quốc tế ở Cam-Pu-Chia, giúp bạn Lào sau 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đối với Ủy ban nhân dân phường 8 và Ủy ban nhân dân phường 9
1228/QĐ-UBND 11/09/2018 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Phú Nhuận
507/VP 10/09/2018 V/v triển khai vận hành trang thông tin điện tử Hội đồng nhân dân thành phố
130/BC-UBND 07/09/2018 Tình hình Kinh tế - Xã hội 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018
127/BC-BCĐ 06/09/2018 Báo cáo Kết quả đánh giá nội bộ năm 2018 đối với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan chuyên môn thuộc quận và Ủy ban nhân dân 15 phường
682/KH-UBND 31/08/2018 Kế hoạch Tổ chức Cuộc đi bộ gây quỹ xã hội quận Phú Nhuận năm 2018 Chủ đề "Đồng hành vì người nghèo".
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối