Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn Bản Pháp Luật 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 1857  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1096/QĐ-UBND 01/11/2019 Quyết định thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận
77/TB-HĐTDVC 30/10/2019 Thông báo địa điểm và thời gian tổ chức tuyển dụng viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận năm 2019
88/TB-TTQ 30/10/2019 Thông báo về việc tham gia Hội thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019 Chủ đề "Chính sách pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng".
73/TB-HĐTDVC 23/10/2019 Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận năm 2019
4592/QĐ-UBND 23/10/2019 Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn
4593/QĐ-UBND 23/10/2019 Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện
35698/SLĐTBXH-TE-BĐG 22/10/2019 Về triển khai chương trình phẫu thuật dị tật vùng hàm mặt tháng 11/2019
4713/QĐ-UBND 20/10/2019 Quyết định về ủy quyền cho Thủ trưởng các Sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
4756/ĐA-UBND 20/10/2019 Đề án về ủy quyền cho các sở - ngành, thủ trưởng các sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyê
148/BC-UBND 18/10/2019 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2019
820/KH-UBND 14/10/2019 Kế hoạch tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019 Chủ đề "Chính sách pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng"
142/BC-UBND 10/10/2019 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đàu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019
800/UBND 02/10/2019 Về việc Chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra tài chính - ngân sách và mua sắm công.
4115/QĐ-UBND 30/09/2019 Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện
4116/QĐ-UBND 30/09/2019 Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn
05/KL-TTQ 18/09/2019 Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng tài chính - ngân sách và mua sắm công đối với trường Mầm non Sơn ca 4 quận Phú Nhuận
277/TB-VP 09/09/2019 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận trong Quý IV năm 2019
4712/QĐ-UBND 03/09/2019 Quyết định về ủy quyền cho các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố
66/TB-UBND 28/08/2019 Về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Ngày Quốc Khánh (02/9) năm 2019
118/BC-UBND 27/08/2019 Báo cáo công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2019
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối