Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn Bản Pháp Luật 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Cơ quan ban hành:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 56  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
45/BC-UBND 18/04/2017 Báo cáo Tình hình Kinh tế - Văn hóa - Xã hội - Quốc phòng - An ninh tháng 04 năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 05 năm 2017
32/BC-UBND 13/03/2017 Báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri qua tiếp xúc của các Tổ đại biểu HĐND quận Phú Nhuận (Sau kỳ họp thứ 3 - HĐND quận Phú Nhuận - Khóa X)
13/BC-UBND 13/03/2017 Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-Cp ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu trên địa bàn quận Phú Nhuận (Quý I năm 2017)
25/BC-UBND 07/03/2017 Báo cáo Tình hình Kinh tế - Văn hóa - Xã hội - Quốc phòng - An ninh Quý 1 năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm Quý 2 năm 2017
01/BC-HĐND 01/03/2017 Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân quận từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2016
21/BC-UBND 17/02/2017 Báo cáo Tình hình Kinh tế - Văn hóa - Xã hội - Quốc phòng - An ninh tháng 02 năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2017
06/BC-UBND 17/01/2017 Báo cáo tình hình Kinh tế - Văn hóa - Xã hội - Quốc phòng - An ninh tháng 01 và Chương trình công tác trọng tâm tháng 02 năm 2017
209/BC-UBND 26/12/2016 Báo cáo giải quyết kiến nghị cử tri (Trước kỳ họp thứ 3 - HĐND quận Phú Nhuận - Khóa X)
198/BC-UBND 19/12/2016 Báo cáo tình hình Kinh tế - Văn hóa - Xã hội - Quốc phòng - An ninh năm 2016 và chương trình công tác trọng tâm năm 2017.
189/BC-UBND 09/12/2016 Báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri. Qua tiếp xúc của các Tổ đại biểu HĐND quận Phú Nhuận (Sau kỳ họp thứ 2 và kỳ họp thứ 3 - HĐND quận Phú Nhuận - Khóa X).
76/BC-UBND 05/12/2016 Báo cáo Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu trên địa bàn quận Phú Nhuận (Năm 2016)
175/BC-UBND 16/11/2016 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình hành động về chiến lược công tác dân tộc năm 2016
174/BC-UBND 16/11/2016 Báo cáo Tình hình Kinh tế - Văn hóa - Xã hội - Quốc phòng - An ninh tháng 11 và công tác trọng tâm tháng 12 năm 2016
151/BC-UBND 19/10/2016 Báo cáo Tổng kết thi đua lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc năm 2016
150/BC-UBND 18/10/2016 Báo cáo Tình hình Kinh tế - Văn hóa - Xã hội - Quốc phòng - An ninh tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2016
56/BC-UBND 14/09/2016 Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh , hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu trên địa bàn quận Phú Nhuận (9 tháng đầu năm 2016)
126/BC-UBND 12/09/2016 Báo cáo công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2016
119/BC-UBND 09/09/2016 Tình hình Kinh tế - Xã hội - Quốc phòng - An ninh 9 tháng năm 2016 và chương trình công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016
110/BC-BCĐDS 30/08/2016 Báo cáo tổng kết Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng giai đoạn 2016 - 2020
107/BC-UBND 26/08/2016 Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quận về chuyển đổi mô hình hoạt động hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012
1
2 3
Trang tiếp theo Trang cuối