Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn Bản Pháp Luật 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 192  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1283/QĐ-UBND 08/11/2017 Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" phường 12 năm 2017
1273/QĐ-UBND 06/11/2017 Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" phường 1 năm 2017
1274/QĐ-UBND 06/11/2017 Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" phường 2 năm 2017
1275/QĐ-UBND 06/11/2017 Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" phường 3 năm 2017
1276/QĐ-UBND 06/11/2017 Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" phường 4 năm 2017
1277/QĐ-UBND 06/11/2017 Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" phường 5 năm 2017
1278/QĐ-UBND 06/11/2017 Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" phường 7 năm 2017
1279/QĐ-UBND 06/11/2017 Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" phường 8 năm 2017
1280/QĐ-UBND 06/11/2017 Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" phường 9 năm 2017
1281/QĐ-UBND 06/11/2017 Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" phường 10 năm 2017
1282/QĐ-UBND 06/11/2017 Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" phường 11 năm 2017
1284/QĐ-UBND 06/11/2017 Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" phường 13 năm 2017
1285/QĐ-UBND 06/11/2017 Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" phường 14 năm 2017
1286/QĐ-UBND 06/11/2017 Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" phường 15 năm 2017
1287/QĐ-UBND 06/11/2017 Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" phường 17 năm 2017
1209/QĐ-UBND 25/10/2017 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phát triển du lịch quận Phú Nhuận
1186/QĐ-UBND 19/10/2017 Quyết định kiện toàn Đoàn thẩm định cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm quận Phú Nhuận (Đoàn 1)
1178/QĐ-UBND 19/10/2017 Quyết định kiện toàn Đoàn thẩm đijnh cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm quận Phú Nhuận (Đoàn 2)
1121/QĐ-UBND 05/10/2017 Quyết định về việc phê duyệt dự toán lập đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 liên phường 1-2-7, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
1122/QĐ-UBND 05/10/2017 Quyết định về việc: Chỉ định thầu tư vấn lập đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỳ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 1-2-7 trên địa bàn quận Phú Nhuận.
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối