Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn Bản Pháp Luật 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 271  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
61/QĐ-UBND 20/01/2021 Quyết định về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách quận và Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận năm 2021.
1006/QĐ-UBND 09/10/2020 Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
993/QĐ-UBND 07/10/2020 Quyết định về việc công bố công khai thực hiện ngân sách 9 tháng năm 2020
739/QĐ-UBND 05/08/2020 Quyết định về việc công bố công khai quyêt toán ngân sách năm 2019
633/QĐ-UBND 08/07/2020 Quyết định về việc công bố công khai thực hiện ngân sách quý 2 năm 2020
505/QĐ-UBND 11/06/2020 Quyết định về công khai danh mục thủ tục hành chính có điều chỉnh, bổ sung theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thuộc Ủy ban nhân dân 15 phường trên địa bàn quận
314/QĐ-UBND 06/04/2020 Quyết định về việc công bố khai thực hiện ngân sách quý 1 năm 2020
239/QĐ-UBND 04/04/2020 Quyết định về việc công bố công khai thực hiện ngân sách quý 1 năm 2019
270/QĐ-UBND 20/03/2020 Quyết định công nhận Tập huấn viên quận Phú Nhuận
74/QĐ-UBND 17/01/2020 Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.
13/QĐ-UBND 13/01/2020 Quyết định về việc công bố công khai thực hiện ngân sách năm 2019
14/QĐ-UBND 13/01/2020 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
14/QĐ-UBND 13/01/2020 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước
09/QĐ-UBND 09/01/2020 Quyết định về công vố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận còn hiệu lực và hết hiệu lực năm 2019
02/2019/QĐ-UBND 04/12/2019 Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
1096/QĐ-UBND 01/11/2019 Quyết định thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận
26/QĐ-TTQ 18/10/2019 Quyết định Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng tài chính - ngân sách và mua sắm công đối với Ủy ban nhân dân phường 15, quận Phú Nhuận
941/QĐ-UBND 04/10/2019 Quyết định về việc công bố công khai thực hiện ngân sách 9 tháng năm 2019
23/QĐ-TTQ 10/09/2019 Quyết định Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng tài chính - ngân sách và mua sắm công đối với Ủy ban nhân dân phường 14, quận Phú Nhuận
19/QĐ-TTQ 26/07/2019 Quyết định Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị Trung tâm Văn hóa quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 4, 7, 13 trong việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối