Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn Bản Pháp Luật 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Cơ quan ban hành:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 140  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
502/QĐ-UBND 22/05/2017 Quyết định thành lập Tổ Công tác phối hợp hỗ trợ "Chung sức xây dựng nông thôn mới" tại xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, giai đoạn 2017 - 2019.
495/QĐ-UBND 17/05/2017 Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống các loại dịch bệnh quận Phú Nhuận
489/QĐ-UBND 17/05/2017 Quyết định kiện toàn Hội đồng xét công nhận phường đạt Tiêu chí quốc gia về Y tế quận Phú Nhuận
445/KH-UBND 15/05/2017 Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2017 - 2020
470/QĐ-UBND 11/05/2017 Quyết định Kiện toàn Ban An toàn giao thông quận Phú Nhuận
467/QĐ-UBND 11/05/2017 Quyết định về việc công bố công khai thực hiện ngân sách quý 1 năm 2017
461/QĐ-UBND 10/05/2017 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế quận Phú Nhuận
447/QĐ-UBND 08/05/2017 Quyết định Ban hành Kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
450/QĐ-UBND 08/05/2017 Quyết định Kiện toàn Hội đồng khoa học, sáng kiến cấp quận
446/QĐ-UBND 08/05/2017 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2016
01/2017/QĐ-UBND 05/05/2017 Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận
387/KH-UBND 20/04/2017 Quyết định Kiện toàn Ban giảm nghèo bền vững quận Phú Nhuận
377/QĐ-UBND 18/04/2017 Quyết định Kiện toàn Hội đồng định giá tài sản phục vụ trong tố tụng hình sự.
376/QĐ-UBND 18/04/2017 Quyết định thay đổi thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quận Phú Nhuận
373/QĐ-UBND 18/04/2017 Quyết định Ban hành Quy định ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đối với Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận
349/QĐ-UBND 13/04/2017 Quyết định kiện toàn Ban Điều hành và Tổ giúp việc Ban Điều hành bảo vệ chăm sóc trẻ em quận Phú Nhuận
335/QĐ-UBND 10/04/2017 Quyết định thay đổi thành viên Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận Phú Nhuận (Đội 1)
330/QĐ-UBND 05/04/2017 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Giải Thể thao học sinh năm học 2016 - 2017
329/QĐ-UBND 05/04/2017 Quyết định thành lập Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi, Thanh tra giám sát kỳ thi nghề phổ thông cấp trung học cơ sở năm học 2016 - 2017
318/QĐ-UBND 03/04/2017 Quyết định Kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng - An ninh quận Phú Nhuận
1
2 3 4 5 6 7
Trang tiếp theo Trang cuối