Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn Bản Pháp Luật 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 231  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
30/QĐ-UBND 30/01/2019 Về bổ nhiệm cán bộ ,viên chức
31/QĐ-UBND 30/01/2019 Về bổ nhiệm cán bộ ,viên chức
33/QĐ-UBND 30/01/2019 Về bổ nhiệm cán bộ ,viên chức
34/QĐ-UBND 30/01/2019 Về bổ nhiệm cán bộ ,viên chức
35/QĐ-UBND 30/01/2019 Về điều động và bổ nhiệm cán bộ ,công chức
91/QĐ-UBND 25/01/2019 Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
47/QĐ-HĐKHSK 15/01/2019 Quyết định công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp quận năm 2018
48/QĐ-HĐKHSK 15/01/2019 Quyết định công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp quận năm 2018
49/QĐ-HĐKHSK 15/01/2019 Quyết định công nhận sáng kiến năm 2018
50/QĐ-HĐKHSK 15/01/2019 Quyết định công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp quận năm 2018
51/QĐ-HĐKHSK 15/01/2019 Quyết định công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp quận năm 2018.
52/QĐ-HĐKHSK 15/01/2019 Quyết định công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp quận năm 2018
53/QĐ-HĐKHSK 15/01/2019 Quyết định công nhận sáng kiến năm 2018.
18/QĐ-UBND 07/01/2019 Quyết định kiện toàn Hội đồng thi đua - Khen thưởng quận Phú Nhuận
02/QĐ-HĐKHSK 02/01/2019 Quyết định công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp quận năm 2018.
03/QĐ-HĐKHSK 02/01/2019 Quyết định công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp quận năm 2018
04/QĐ-HĐKHSK 02/01/2019 Quyết định công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp quận năm 2018
05/QĐ-HĐKHSK 02/01/2019 Quyết định công nhận sáng kiến năm 2018
1667/QĐ-UBND 27/12/2018 Quyết định về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận kỳ 2014 - 2018
1608/QĐ-UBND 24/12/2018 Quyết định công nhận Cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn "An toàn về An ninh trật tự" năm 2018
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối