Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn Bản Pháp Luật 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 281  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
311/QĐ-UBND 10/05/2021 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020
844/QĐ-UBND 15/04/2021 Quyét định về thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị số 7
238/QĐ-UBND 06/04/2021 Về việc thành lập các Tiểu ban phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026
233/QĐ-UBND 05/04/2021 Về việc công khai ngân sách Quý 1 năm 2021
202/QĐ-UBND 23/03/2021 Quyết định về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn quận Phú Nhuận
868/QĐ-UBND 12/03/2021 Quyết định về thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị số 21
70/QĐ-UBND 25/01/2021 Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
104-QĐ/QU 25/01/2021 Quyết định về thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tren điịa bàn quận Phú Nhuận
61/QĐ-UBND 20/01/2021 Quyết định về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách quận và Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận năm 2021.
12/QĐ-UBND 07/01/2021 Về việc công bố công khai thực hiện ngân sách năm 2020
15/QĐ-UBND 07/01/2021 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
1006/QĐ-UBND 09/10/2020 Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
993/QĐ-UBND 07/10/2020 Quyết định về việc công bố công khai thực hiện ngân sách 9 tháng năm 2020
739/QĐ-UBND 05/08/2020 Quyết định về việc công bố công khai quyêt toán ngân sách năm 2019
633/QĐ-UBND 08/07/2020 Quyết định về việc công bố công khai thực hiện ngân sách quý 2 năm 2020
505/QĐ-UBND 11/06/2020 Quyết định về công khai danh mục thủ tục hành chính có điều chỉnh, bổ sung theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thuộc Ủy ban nhân dân 15 phường trên địa bàn quận
314/QĐ-UBND 06/04/2020 Quyết định về việc công bố khai thực hiện ngân sách quý 1 năm 2020
239/QĐ-UBND 04/04/2020 Quyết định về việc công bố công khai thực hiện ngân sách quý 1 năm 2019
270/QĐ-UBND 20/03/2020 Quyết định công nhận Tập huấn viên quận Phú Nhuận
74/QĐ-UBND 17/01/2020 Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối