Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn Bản Pháp Luật 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 237  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
578/QĐ-UBND 04/07/2019 Quyết định về việc công bố côn khai thực hiện ngân sách 6 tháng năm 2019
10/QĐ-TTQ 12/04/2019 Quyết định thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 5, 10, 17 trong việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2018
07/QĐ-TTQ 05/04/2019 Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng tài chính - ngân sách và mua sắm công đối với Trường Trung học Cơ sở Độc Lập và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Phú Nhuận.
138/QĐ-UBND 28/02/2019 Quyết định về việc công nhận báo cáo viên pháp luật cấp quận
04/QD-TTQ 21/02/2019 Quyết định Thanh tra trách nhiệm đối với Trưởng phòng Y tế, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường 1, 8, 11, 12 về thực thi công vụ trong công tác cải cách hành chính.
02/QĐ-TTQ 15/02/2019 Quyết định thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị đối với trường Mầm non Sơn ca 15,
30/QĐ-UBND 30/01/2019 Về bổ nhiệm cán bộ ,viên chức
31/QĐ-UBND 30/01/2019 Về bổ nhiệm cán bộ ,viên chức
33/QĐ-UBND 30/01/2019 Về bổ nhiệm cán bộ ,viên chức
34/QĐ-UBND 30/01/2019 Về bổ nhiệm cán bộ ,viên chức
35/QĐ-UBND 30/01/2019 Về điều động và bổ nhiệm cán bộ ,công chức
91/QĐ-UBND 25/01/2019 Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
47/QĐ-HĐKHSK 15/01/2019 Quyết định công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp quận năm 2018
48/QĐ-HĐKHSK 15/01/2019 Quyết định công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp quận năm 2018
49/QĐ-HĐKHSK 15/01/2019 Quyết định công nhận sáng kiến năm 2018
50/QĐ-HĐKHSK 15/01/2019 Quyết định công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp quận năm 2018
51/QĐ-HĐKHSK 15/01/2019 Quyết định công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp quận năm 2018.
52/QĐ-HĐKHSK 15/01/2019 Quyết định công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp quận năm 2018
53/QĐ-HĐKHSK 15/01/2019 Quyết định công nhận sáng kiến năm 2018.
18/QĐ-UBND 07/01/2019 Quyết định kiện toàn Hội đồng thi đua - Khen thưởng quận Phú Nhuận
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối