Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn Bản Pháp Luật 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 6  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1171/KH-UBND 29/03/2019 Kế hoạch Triển khai Đề án "Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025" năm 2019
1010/KH-UBND 18/03/2018 Kế hoạch Thành lập Trung tâm An toàn thông tin thành phố Hồ Chí Minh (SOC)
1008/KH-UBND 14/03/2018 Kế hoạch Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở cho thành phố Hồ Chí Minh
1009/KH-UBND 14/03/2018 Kế hoạch Xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh của thành phố Hồ Chí Minh
1011/KH-UBND 14/03/2018 Kế hoạch xây dựng Trung tâm nghiên cứu mô phỏng dự báo xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh
6179/QĐ-UBND 23/11/2017 Về phê duyệt Đề án "Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025"