Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn Bản Pháp Luật 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 158  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
3444/LĐTBXH-BVCSTE 08/09/2016 Về việc đăng tải Thư chúc Tết Trung thu năm 2016 của Chủ tịch nước
709/QĐ-TTCP 08/04/2016 V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2015.
227/TB-PCCC-P1 12/01/2016 Thông báo số điện thoại đường dây nóng của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh
210/2015/TT-BTC 30/12/2015 V/v Quy định sử dụng nguồn ngân sách nhà nước mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.
80/2015/TT-BGTVT 11/12/2015 Quy định về việc cấp Giấy phép liên quan đến hoạt động xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt
58/2015/QĐ-TTg 17/11/2015 V/v Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.
86/2015/NĐ-CP 02/10/2015 V/v Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.
77/2015/QH13 19/06/2015 Luật Tổ chức chính quyền địa phương
78/2013/NĐ-CP 17/07/2013 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
2470/BTNMT-TCQLĐĐ 17/07/2012 Về thống nhất thực hiện một số giải pháp đẩy nhanh việc cấp Giấy chứng nhận tại các dự án phát triển nhà ở​
2006/QĐ-BTP 17/07/2012 Về việc công bố danh mục văn bản, quy định pháp luật do Bộ tư pháp ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành tính đến ngày 30/06​
110/2012/TT-BTC 03/07/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/06/2008 của bộ trưởng bộ tài chính về hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước​
1625/QĐ-BTC 28/06/2012 ​Về việc ban hành Quy trình đăng kí giá,kê khai giá tại Cục Quản lý giá thuộc Bộ Tài chính và tại Sở Tài chính tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương.
22/2012/TT-NHNN 22/06/2012 Hướng dẫn thực hiện quyết định số 63/2010/QĐ-TTg và quyết định 65/2011/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản​
06/2012/TTLT-BTP-BNG 19/06/2012 Sửa đổi, bổ sung một số quy định của thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BTP-BNG ngày 31/12/2008 hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của việt Nam ở nước ngoài.​
98/2012/TTLT-BTC-BGTVT 18/06/2012 Hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”​
15/NQ-CP 08/06/2012 Về chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 12/NQ-CP "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay"​
629/QĐ-TTg 29/05/2012 Quyết định phê duyệt chiến lược​ gia đình việt nam đến năm 2020 tầm nhìn 2030
83/2012/TT-BTC 23/05/2012 hướng dẫn thực hiện miễn giảm, gia hạn một số khoản thu ngân sách nhà nước theo nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường​
46/2012/NĐ-CP 22/05/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều​ của nghị định số 35/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy chữa cháy và nghị định số 130/2006/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
1
2 3 4 5 6 7 8
Trang tiếp theo Trang cuối