Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn Bản Pháp Luật 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 178  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
14/2022/TT-BTNMT 27/10/2022 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng
04-CT-TTg 17/05/2022 Chỉ thị về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam
04/VBHN-BTNMT 28/02/2022 Thông tư quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
manastk 29/01/2022 manastk
08/2022/NĐ-CP 10/01/2022 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
02/2022/TT-BTNMT 01/01/2022 Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
120/2021/NĐ-CP 24/12/2021 Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
10-CT/TW 25/09/2021 Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
72/2020/QH14 17/11/2020 Luật Bảo vệ môi trường
38-CT-TTg 29/09/2020 Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản
1266/QĐ-TTg 18/08/2020 Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
20/2018/TT-BVHTTDL 03/04/2018 Thông tư Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Patin
18/2018/TT-BVHTTDL 20/03/2018 Thông tư Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng đá
19/2018/TT-BVHTTDL 20/03/2018 Thông tư Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Quần vợt
16/2018/TT-BVHTTDL 14/03/2018 Quy định chuyên môn về tiêu chuẩn trọng tài, giám sát cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân viên chuyên môn của doanh nghiệp tổ chức hoạt động đua ngựa để kinh doanh đặt cược
14/2018/TT-BCHTTDL 09/03/2018 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Võ cổ truyền, môn Vovinam
13/2018/TT-BVHTTDL 08/02/2018 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Quyền anh
12/2018/TT-BVHTTDL 07/02/2018 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí.
08/2018/TT-BVHTTD 31/01/2018 Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thể dục thẩm mỹ
41/2017/TT-BTTTT 19/12/2017 Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối