Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn Bản Pháp Luật 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 29  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
202/KH-UBND 21/03/2018 Kế hoạch Thực hiện công tác Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018
171/KH-UBND 12/03/2018 Ké hoạch Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn quận năm 2018
174/KH-UBND 12/03/2018 Kế hoạch Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập trên địa bàn quận Phú Nhuận năm 2018
165/KH-UBND 09/03/2018 Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 trên địa bàn quận
134/KH-UBND 23/02/2018 Kế hoạch Thực hiện chương trình giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn quận Phú Nhuận năm 2018
135/KH-UBND 23/02/2018 Kế hoạch Thực hiện chương trình Chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn quận Phú Nhuận trong năm 2018
136/KH-UBND 23/02/2018 Kế hoạch Thực hiện chương trình Giảm ngập nước trên địa bàn quận Phú Nhuận năm 2018
815/QĐ-UBND 27/07/2017 Quyết định về ban hành Kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận Phú Nhuận giai đoạn 2017 - 2020.
106/BC-UBND 26/07/2017 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giảm ngập nước 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2017
199/KH-UBND 15/03/2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn quận năm 2017
173/KH-UBND 08/03/2017 Kế hoạch Thực hiện Chương trình Giảm ngập nước trên địa bàn quận Phú Nhuận năm 2017
175/KH-UBND 08/03/2017 Kế hoạch Thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn quận Phú Nhuận năm 2017
174/KH-UBND 08/03/2017 Kế hoạch Thực hiện Chương trình Chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn quận Phú Nhuận năm 2017
161/KH-UBND 06/03/2017 Kế hoạch Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập trên địa bàn quận Phú Nhuận năm 2017
106/KH-BATGT 16/02/2017 Kế hoạch Thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017 trên địa bàn quận Phú Nhuận
282/QĐ-STNMT-VP 03/02/2017 Quyết định về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường
288/QĐ-STNMT-CCBVMT 03/02/2017 Quyết định về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 - 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường
289/QĐ-STNMT-VP 03/02/2017 Quyết định về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường
291/QĐ-STNMT-VP 03/02/2017 Quyết định về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2016 - 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường
292/QĐ-STNMT-VP 03/02/2017 Quyết định về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thữ X về Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016 - 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường
1
2
Trang tiếp theo Trang cuối