Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn Bản Pháp Luật 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 22  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
815/QĐ-UBND 27/07/2017 Quyết định về ban hành Kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận Phú Nhuận giai đoạn 2017 - 2020.
106/BC-UBND 26/07/2017 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giảm ngập nước 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2017
199/KH-UBND 15/03/2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn quận năm 2017
173/KH-UBND 08/03/2017 Kế hoạch Thực hiện Chương trình Giảm ngập nước trên địa bàn quận Phú Nhuận năm 2017
175/KH-UBND 08/03/2017 Kế hoạch Thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn quận Phú Nhuận năm 2017
174/KH-UBND 08/03/2017 Kế hoạch Thực hiện Chương trình Chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn quận Phú Nhuận năm 2017
161/KH-UBND 06/03/2017 Kế hoạch Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập trên địa bàn quận Phú Nhuận năm 2017
106/KH-BATGT 16/02/2017 Kế hoạch Thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017 trên địa bàn quận Phú Nhuận
282/QĐ-STNMT-VP 03/02/2017 Quyết định về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường
288/QĐ-STNMT-CCBVMT 03/02/2017 Quyết định về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 - 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường
289/QĐ-STNMT-VP 03/02/2017 Quyết định về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường
291/QĐ-STNMT-VP 03/02/2017 Quyết định về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2016 - 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường
292/QĐ-STNMT-VP 03/02/2017 Quyết định về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thữ X về Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016 - 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường
293/QĐ-STNMT-KHTC 03/02/2017 Quyết định về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2016 - 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường
64/KH-UBND 24/01/2017 Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận Phú Nhuận năm 2017
51/QĐ-UBND 19/01/2017 Về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình CCHC trên địa bàn quận Phú Nhuận giai đoạn 2016 - 2020
52/QĐ-UBND 19/01/2017 Về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn quận Phú Nhuận giai đoạn 2016 - 2020.
53/QĐ-UBND 19/01/2017 Về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn quận Phú Nhuận giai đoạn 2016 - 2020.
54/QĐ-UBND 19/01/2017 Về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cấu hội nhập trên địa bàn quậ Phú Nhuận giai đoạn 2016 - 2020.
55/QĐ-UBND 19/01/2017 Về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm ùn tắt giao thông, tai nạn giao thông trên địa bàn quậ Phú Nhuận giai đoạn 2016 - 2020.
1
2
Trang tiếp theo Trang cuối