Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn Bản Pháp Luật 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 3  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
138-KH/QU 21/04/2014 Thực hiện Nghị Quyết số 16-NQ/TW cảu Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020​
137-TB/QU 13/06/2012 Kết luận của đồng chí phó bí thư thường trực Quận Ủy tại Hội nghị giao ban chuyên đề "Cách làm, kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác kết nạp đảng viên trong lực lượng dân quân​
23-KL/TW 29/05/2012 Kết luận hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành trugn ương Đảng khóa XI về "Một số vấn đề tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công định hướng cải cách đến năm 2020"​