Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn Bản Pháp Luật 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 12  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1588/QĐ-UBND 12/05/2022 Quyết định về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Phú Nhuận
21/TB-UBND 12/05/2022 Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022
BĐKHSDĐ2022 12/05/2022 Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022
27/TB-UBND 09/06/2021 Thông báo về công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Phú Nhuận
1950/QĐ-UBND 27/05/2021 Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Phú Nhuận
1950/QD-UBND 27/05/2021 Quyết định về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Phú Nhuận
44/TB-UBND 10/08/2020 Thông báo về công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Phú Nhuận
BĐKHSDĐQPN2020 10/08/2020 Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020
2732/QĐ-UBND 03/08/2020 Quyết định về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Phú Nhuận
57/TB-UBND 25/07/2019 Thông báo về công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Phú Nhuận
BĐKHSDĐQPN2019 25/07/2019 Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Phú Nhuận
2946/QĐ-UBND 11/07/2019 Quyết định về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Phú Nhuận