Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn Bản Pháp Luật 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 107  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1480/QĐ-UBND 25/12/2018 Quyết định về ban hành Chương trình chỉ đạo, điều hành phát triển Kinh tế - Văn hóa - Xã hội - Quốc phòng - An ninh quận Phú Nhuận năm 2018.
106/BC-UBND 18/07/2018 Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 7 và công tác trọng tâm tháng 8 năm 2018
57/BC-UBND 15/05/2018 Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 5 và công tác trọng tâm tháng 6 năm 2018
49/BC-UBND 17/04/2018 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5 năm 2018
46/BC-UBND 10/04/2018 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội Quý 1 và nhiệm vụ trọng tâm Quý 2 năm 2018
20/BC-UBND 13/02/2018 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 02 và công tác trọng tâm tháng 03 năm 2018
06/BC-UBND 17/01/2018 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 01 và công tác trọng tâm tháng 02 năm 2018
212/BC-UBND 25/12/2017 Báo cáo tình hình Kinh tế - Văn hóa - Xã hội - Quốc phòng - An ninh năm 2017 và chương trình công tác trọng tâm năm 2018
1480/QĐ-UBND 25/12/2017 Quyết định về ban hành Chương trình chỉ đạo, điều hành phát triển Kinh tế - Văn hóa - Xã hội - Quốc phòng - An ninh quận Phú Nhuận năm 2018.
175/BC-UBND 16/11/2017 Báo cáo tình hình Kinh tế - Văn hóa - Quốc phòng - An ninh tháng 11, 11 tháng và công tác trọng tâm tháng 12 năm 2017
150/BC-UBND 18/10/2017 Báo cáo tình hình Kinh tế - Văn hóa - Xã hội - Quốc phòng - An ninh tháng 10, 10 tháng và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2017
145/BC-UBND 10/10/2017 Báo cáo tình hình Kinh tế - Văn hóa - Xã hội - Quốc phòng - An ninh 09 tháng năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017
110/bc-ubnd 17/08/2017 Báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2017
107/BC-UBND 27/07/2017 Báo cáo tình hình Kinh tế - Văn hóa - Xã hội - Quốc phòng - An ninh 06 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
104/BC-UBND 18/07/2017 Báo cáo tình hình Kinh tế - Văn hóa - Xã hội - Quốc phòng - An ninh tháng 7 và công tác trọng tâm tháng 8 năm 2017
62/BC-UBND 18/05/2017 Báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh tháng 5 và công tác trọng tâm tháng 6 năm 2017
45/BC-UBND 18/04/2017 Báo cáo Tình hình Kinh tế - Văn hóa - Xã hội - Quốc phòng - An ninh tháng 04 năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 05 năm 2017
25/BC-UBND 07/03/2017 Báo cáo Tình hình Kinh tế - Văn hóa - Xã hội - Quốc phòng - An ninh Quý 1 năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm Quý 2 năm 2017
21/BC-UBND 17/02/2017 Báo cáo Tình hình Kinh tế - Văn hóa - Xã hội - Quốc phòng - An ninh tháng 02 năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2017
06/BC-UBND 17/01/2017 Báo cáo tình hình Kinh tế - Văn hóa - Xã hội - Quốc phòng - An ninh tháng 01 và Chương trình công tác trọng tâm tháng 02 năm 2017
1
2 3 4 5 6
Trang tiếp theo Trang cuối