Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn Bản Pháp Luật 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Cơ quan ban hành:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 88  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
06/BC-UBND 17/01/2017 Báo cáo tình hình Kinh tế - Văn hóa - Xã hội - Quốc phòng - An ninh tháng 01 và Chương trình công tác trọng tâm tháng 02 năm 2017
198/BC-UBND 19/12/2016 Báo cáo tình hình Kinh tế - Văn hóa - Xã hội - Quốc phòng - An ninh năm 2016 và chương trình công tác trọng tâm năm 2017.
1440/QĐ-UBND 19/12/2016 Quyết định về ban hành chương trình chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh năm 2017
174/BC-UBND 16/11/2016 Báo cáo Tình hình Kinh tế - Văn hóa - Xã hội - Quốc phòng - An ninh tháng 11 và công tác trọng tâm tháng 12 năm 2016
150/BC-UBND 18/10/2016 Báo cáo Tình hình Kinh tế - Văn hóa - Xã hội - Quốc phòng - An ninh tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2016
119/BC-UBND 09/09/2016 Tình hình Kinh tế - Xã hội - Quốc phòng - An ninh 9 tháng năm 2016 và chương trình công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016
104/BC-UBND 18/08/2016 Báo cáo Tình hình Kinh tế - Văn hóa - Xã hội - Quốc phòng - An ninh tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2016
86/BC-UBND 18/07/2016 Báo cáo tình hình Kinh tế - Văn hóa, Xã hội, Quốc phòng - An ninh tháng 7, 7 tháng và công tác trọng tâm tháng 8 năm 2016
125/BC-UBND 29/06/2016 Báo cáo tình hình Kinh tế - Văn hóa - Xã hội - An ninh - Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2016 và chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016
44/BC-UBND 17/05/2016 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2016 và Chương trình trọng tâm tháng 6 năm 2016.
36/BC-UBND 15/04/2016 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2016 và Chương trình công tác trọng tâm tháng 5 năm 2016.
19/BC-UBND 07/03/2016 Tình hình kinh tế - xã hội Quý 1 năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm Quý 2 năm 2016
12/BC-UBND 16/02/2016 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2016 và Chương trình công tác trọng tâm tháng 03 năm 2016
03/BC-UBND 14/01/2016 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2016 và Chương trình công tác trọng tâm tháng 02 năm 2016
241/BC-UBND 14/12/2015 Tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và Chương trình công tác trọng tâm năm 2016
210/BC-UBND 12/11/2015 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2015 và Chương trình công tác trọng tâm tháng 12 năm 2015
196/BC-UBND 15/10/2015 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2015 và Chương trình công tác trọng tâm tháng 11 năm 2015
192/BC-UBND 05/10/2015 Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn quận 9 tháng đầu năm và Chương trình công tác trọng tâm 03 tháng cuối năm 2015
157/BC-UBND 14/08/2015 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2015 và Chương trình công tác trọng tâm tháng 9 năm 2015
135/BC-UBND 14/07/2015 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2015 và Chương trình công tác trọng tâm tháng 8 năm 2015
1
2 3 4 5
Trang tiếp theo Trang cuối