Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn Bản Pháp Luật 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 143  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
92/BC-UBND 19/04/2021 Báo cáo tình hinh kinh tế - xã hội tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5 năm 2021
54/bc-ubnd 10/03/2021 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội Quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021
31/BC-UBND 17/02/2021 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và công tác trọng tâm tháng 3 năm 2021
12/BC-UBND 20/01/2021 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 và công tác trọng tâm tháng 2 năm 2021
61/QĐ-UBND 20/01/2021 Quyết định về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách quận và Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận năm 2021.
326/BC-UBND 25/11/2020 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
319/BC-UBND 20/11/2020 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 11 và công tác trọng tâm tháng 12 năm 2020
293/bc-ubnd 19/10/2020 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2020
254/BC-UBND 14/09/2020 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội 9 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020
167/BC-UBND 17/07/2020 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 7 và công tác trọng tâm tháng 8 năm 2020
156/BC-UBND 03/07/2020 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
115/BC-UBND 19/05/2020 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 5 và công tác trọng tâm tháng 6 năm 2020
115/BC-UBND 19/05/2020 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 5 và công tác trọng tâm tháng 6 năm 2020
104/BC-UBND 06/05/2020 Báo cáo tình hình Kinh tế - Văn hóa - Xã hội Quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2020
77/BC-UBND 17/04/2020 Báo cáo Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5 năm 2020
33/BC-UBND 19/02/2020 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 02 và công tác trọng tâm tháng 03 năm 2020
19/BC-UBND 17/01/2020 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 01 và công tác trọng tâm tháng 02 năm 2020
199/BC-UBND 27/12/2019 Báo cáo tình hình Kinh tế - Văn hóa - Xã hội năm 2019 và các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
174/BC-UBND 19/11/2019 Báo cáo tình hình Kinh tế - Văn hóa - Xã hội tháng 11 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 12 năm 2019
148/BC-UBND 18/10/2019 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2019
1
2 3 4 5 6 7 8
Trang tiếp theo Trang cuối