Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn Bản Pháp Luật 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 123  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
142/BC-UBND 10/10/2019 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đàu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019
111/BC-UBND 19/08/2019 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2019
100/BC-UBND 18/07/2019 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 7 và công tác trọng tâm tháng 8 năm 2019
71/BC-UBND 06/06/2019 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
51/BC-UBND 15/05/2019 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 5 và công tác trọng tâm tháng 6 năm 2019
44/BC-UBND 17/04/2019 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5 năm 2019.
22/BC-UBND 08/03/2019 Tình hình Kinh tế - Xã hội Quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2019.
16/BC-UBND 18/02/2019 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 02 và công tác trọng tâm tháng 3 năm 2019
07/BC-UBND 16/01/2019 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 1 và công tác trọng tâm tháng 2 năm 2019
24/VP.BCĐ-TĐT 07/01/2019 Về việc phúc tra kết quả công tác lập bảng kê hộ trên địa bàn quận
208/BC-UBND 20/12/2018 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2018 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019.
176/BC-UBND 15/11/2018 Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 11 và công tác trọng tâm tháng 12 năm 2018
152/BC-UBND 16/10/2018 Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 10 và công tác trọng tâm tháng 11 năm 2018
117/BC-UBND 17/08/2018 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và công tác trọng tâm tháng 9 năm 2018
106/BC-UBND 18/07/2018 Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 7 và công tác trọng tâm tháng 8 năm 2018
99/BC-UBND 09/07/2018 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ quận từ đầu nhiệm kỳ XI (2016 - 2020) đến nay
57/BC-UBND 15/05/2018 Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 5 và công tác trọng tâm tháng 6 năm 2018
57/BC-UBND 15/05/2018 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
49/BC-UBND 17/04/2018 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5 năm 2018
46/BC-UBND 10/04/2018 Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội Quý 1 và nhiệm vụ trọng tâm Quý 2 năm 2018
1
2 3 4 5 6 7
Trang tiếp theo Trang cuối