Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn Bản Pháp Luật 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 21  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
06/QĐ-UBND 06/01/2023 Quyết định về việc công bố công khai thực hiện ngân sách năm 2022
1927/QĐ-UBND 04/10/2022 Về việc công bố công khai thực hiện ngân sách 9 tháng đầu năm 2022
425/QĐ-UBND 07/05/2022 Về việc công bố công khai thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2022
210/QĐ-UBND 04/04/2022 Quyết định về việc công bố công khai thực hiện ngân sách quý 1 năm 2022
03/QĐ-UBND 06/01/2022 Về việc công bố công khai thực hiện ngân sách năm 2021
828/QĐ-UBND 06/10/2021 Về việc công bố công khai thực hiện ngân sách quý 3 năm 2021
529/QĐ-UBND 08/07/2021 Về việc công bố công khai thực hiện ngân sách quý 2 năm 2021
311/QĐ-UBND 10/05/2021 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020
233/QĐ-UBND 05/04/2021 Về việc công khai ngân sách Quý 1 năm 2021
12/QĐ-UBND 07/01/2021 Về việc công bố công khai thực hiện ngân sách năm 2020
15/QĐ-UBND 07/01/2021 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
1205/TTr-UBND 26/11/2020 Tờ trình báo cáo tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2020 và dự kiến phân bổ ngân sách năm 2021
585/BC-TCKH 23/11/2020 Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2020 và dự kiến phân bổ ngân sách năm 2021
739/QĐ-UBND 05/08/2020 Quyết định về việc công bố công khai quyêt toán ngân sách năm 2019
2376/STC-TTra 28/04/2020 V/v triển khai thực hiện Thông tư 29/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài Chính
578/QĐ-UBND 04/07/2019 Quyết định về việc công bố côn khai thực hiện ngân sách 6 tháng năm 2019
849/QĐ-UBND 05/07/2018 Quyết định về việc công bố công khai thực hiện ngân sách 6 tháng năm 2018
05/2016/QĐ-UBND 01/03/2016 Về sửa đổi Khoản 2 và Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 69/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
210/2015/TT-BTC 30/12/2015 V/v Quy định sử dụng nguồn ngân sách nhà nước mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.
58/2015/QĐ-TTg 17/11/2015 V/v Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.
1
2
Trang tiếp theo Trang cuối