Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn Bản Pháp Luật 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 24  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
43/QĐ-UBND 17/01/2023 Quyế định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
40/QĐ-UBND 19/01/2022 Quyết định công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
120/2021/NĐ-CP 24/12/2021 Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
816/QĐ-UBND 01/10/2021 Quyết Định Công nhận, miễn nhiễm báo cáo viên quận Phú Nhuận
900/KH-UBND 30/08/2021 Kê hoạch tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn quận Phú Nhuận
70/QĐ-UBND 25/01/2021 Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
437/KH-UBND 07/05/2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn quận Phú Nhuận
1478/QĐ-UBND 04/05/2020 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin trên Cổng tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
270/QĐ-UBND 20/03/2020 Quyết định công nhận Tập huấn viên quận Phú Nhuận
09/QĐ-UBND 09/01/2020 Quyết định về công vố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận còn hiệu lực và hết hiệu lực năm 2019
10/KH-UBND 07/01/2020 Kê hoạch Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật năm 2020 trên địa bàn quận
02/2019/QĐ-UBND 04/12/2019 Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
01/2019/QĐ-UBND 20/05/2019 Quyết định về việc bãi bỏ văn bản
06/2018/QĐ-UBND 05/10/2018 Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận
05/2018/QĐ-UBND 03/10/2018 Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận Phú Nhuận
04/2018/QĐ-UBND 04/06/2018 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Phú Nhuận
03/2018/QĐ-UBND 21/03/2018 Quyết định bãi bỏ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn "Kiểm soát thủ tục hành chính" của Phòng Tư pháp quận Phú Nhuận
02/2018/QĐ-UBND 15/01/2018 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Phú Nhuận
01/2018/QĐ-UBND 02/01/2018 Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận
03/2017/QĐ-UBND 03/11/2017 Quyết định về việc bãi bỏ văn bản
1
2
Trang tiếp theo Trang cuối