Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn Bản Pháp Luật 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 66  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
09/KL-TTQ 30/12/2021 Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng tài chính - ngân sách và mua sắm công đối với trường Bồi dưỡng Giáo dục quận
08/KL-TTQ 27/12/2021 Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng Tài chính - ngân sách và mua sắm công tại trường Mầm non Sơn ca 7 quận Phú Nhuận
07/KL-TTQ 10/12/2021 Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng Tài cính - ngân sách và mua sắm công đối với Ủy ban nhân dân Phường 1
1016/QĐ-UBND 19/11/2021 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Phan Thị Minh Lành - ông Phan Văn Năm - bà Phan Thị Thùy Trang - ông Đoàn Minh Thư (lần hai).
1001/QĐ-UBND 18/11/2021 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Hợp tác xã Thương mại - Dịch vụ Phú Thịnh (lần đầu)
06/KL-TTQ 06/11/2021 Kết luận thanh tra trách nhiệm của Trưởng phòng Quản lý đô thị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 9 trong việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019 và Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11/11/2019 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
10/KL-TTQ 02/12/2020 Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng Tài chính - ngân sách và mua sắm công tại trường Mẫu giáo Hương Sen quận Phú Nhuận
09/KL-TTQ 06/11/2020 Kết luận kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng tài chính - ngân sách và mua sắm công đối với trường Trung học cơ sở Trần Huy Liệu quận Phú Nhuận
08/KL-TTQ 05/11/2020 Kết luận thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Đào Duy Anh trong việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
07/KL-TTQ 25/09/2020 Kết luận Thanh tra trách nhiệm đối với Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường 2, 3, 7, 9, 17 về thực thi công vụ trong công tác cải cách hành chính.
06/KL-TTQ 28/08/2020 Kết luận thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng trường Tiểu học Phạm Ngọc Thạch trong việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
04/KL-TTQ 20/07/2020 Kết luận thanh tra thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Nhà thiếu nhi quận Phú Nhuận trong việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
03/KL-TTQ 20/07/2020 Kết luận thanh tra thanh tra trách nhiệm của Trưởng phòng Tư pháp quận và Trường phòng Quản lý đô thị quận trong việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2019
709/UBND 06/07/2020 V/v chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra
708/UBND 06/07/2020 Về chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra
05/KL-TTQ 30/06/2020 Kết luận thanh tra kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý sử dụng kinh phí trích lập quỹ thu phí vệ sinh, phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rác thông thường và phân loại chất thải rắn tại nguồn đối với Ủy ban nhân dân phường 1, 5, 8, 11 và 12
338/UBND 03/04/2020 V/v chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra
1123/KH-UBND 31/12/2019 Kê hoạch tổng kết công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020
BCTT 30/12/2019 Báo cáo tóm tắt kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019
TTQ 10/12/2019 Danh sách các đơn vị và nội dung thanh tra, kiểm tra năm 2020
1
2 3 4
Trang tiếp theo Trang cuối