Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn Bản Pháp Luật 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 74  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1459/KH-UBND 31/12/9999 Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của đơn vị kinh tế trên địa bàn quận năm 2023
2094/QĐ-UBND 05/12/2022 Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của đơn vị kinh tế trên địa bàn quận năm 2023
07/KL-TTQ 29/11/2022 Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng Tài chính - ngân sách và mua sắm công đối với Ủy ban nhân dân phường 3
06/KL-TTQ 14/11/2022 Kết luận thanh tra về thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 13 và CHủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 15 trong việc thực hiện Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và thực thi công vụ trong công tác cải cách hành chính
05/KL-TTQ 04/11/2022 Kết luận thanh tra về thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 2 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 5 trong việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tổ cáo và thực thi công vụ trong công tác cải cách hành chính
04/KL-TTQ 23/09/2022 Kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Phú Nhuận về công tác đấu thầu xây dựng cơ bản tại đơn vị.
03/KL-TTQ 04/08/2022 Kết luận thanh tra trường tiều học Trung Nhất quận Phú Nhuận
03/KL-TTQ 28/06/2022 Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng tài chính - ngân sách và mua sắm công với trường Tiểu học Trung Nhất, quận Phú Nhuận
09/KL-TTQ 30/12/2021 Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng tài chính - ngân sách và mua sắm công đối với trường Bồi dưỡng Giáo dục quận
08/KL-TTQ 27/12/2021 Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng Tài chính - ngân sách và mua sắm công tại trường Mầm non Sơn ca 7 quận Phú Nhuận
07/KL-TTQ 10/12/2021 Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng Tài cính - ngân sách và mua sắm công đối với Ủy ban nhân dân Phường 1
1016/QĐ-UBND 19/11/2021 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Phan Thị Minh Lành - ông Phan Văn Năm - bà Phan Thị Thùy Trang - ông Đoàn Minh Thư (lần hai).
1001/QĐ-UBND 18/11/2021 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Hợp tác xã Thương mại - Dịch vụ Phú Thịnh (lần đầu)
06/KL-TTQ 06/11/2021 Kết luận thanh tra trách nhiệm của Trưởng phòng Quản lý đô thị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 9 trong việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019 và Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11/11/2019 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
10/KL-TTQ 02/12/2020 Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng Tài chính - ngân sách và mua sắm công tại trường Mẫu giáo Hương Sen quận Phú Nhuận
09/KL-TTQ 06/11/2020 Kết luận kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng tài chính - ngân sách và mua sắm công đối với trường Trung học cơ sở Trần Huy Liệu quận Phú Nhuận
08/KL-TTQ 05/11/2020 Kết luận thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Đào Duy Anh trong việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
07/KL-TTQ 25/09/2020 Kết luận Thanh tra trách nhiệm đối với Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường 2, 3, 7, 9, 17 về thực thi công vụ trong công tác cải cách hành chính.
06/KL-TTQ 28/08/2020 Kết luận thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng trường Tiểu học Phạm Ngọc Thạch trong việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
04/KL-TTQ 20/07/2020 Kết luận thanh tra thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Nhà thiếu nhi quận Phú Nhuận trong việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
1
2 3 4
Trang tiếp theo Trang cuối