Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Tổng số: 49  
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
103/2012/QĐ-UBND 05/07/2012 Ban hành quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống văn hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Phú Nhuận
202/2012/QĐ-UBND 12/04/2012 Quyết định về bãi bỏ văn bản
301/2012/CT-UBND 05/04/2012 Về tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 trên địa quận Phú Nhuận
405/2011/QĐ-UBND 02/08/2011 Ban hành quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng
504/2011/QĐ-UBND 29/06/2011 Về việc ban hành qui ước chấm điểm thi đua và phụ lục thang điểm thi đua năm 2011 trên đại bàn quận Phú Nhuận
603/2011/CT-UBND 04/03/2011 Về chấn chỉnh, tăng cường công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Phú Nhuận
703/2011/QĐ-UBND 02/03/2011 Ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc quận; cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách thuộc Ủy ban nhân dân 15 phường của quận Phú Nhuận
801/2011/CT-UBND 11/01/2011 Về thực hiện công tác đăng ký nghãi vụ quân sự; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, công tác tuyển sinh quân sự, công tác đăng ký, quản lý và gọi quân nhân dự bị tập trung huấn luyện - kiểm tra SSĐV năm 2011
902/2011/QĐ-UBND 11/01/2011 Về ban hành chương trình chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội quận Phú Nhuận năm 2011
1001/2011/QĐ-UBND 05/01/2011 Về ban hành chương trình lập quy năm 2011
1108/2010/QĐ-UBND 18/10/2010 Về ban hành quy chế phối hợp quản lý người chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, người chấp hành hình phạt từ cho hưởng án treo tại phường
1207/2010/QĐ-UBND 27/08/2010 Về ban hành quy ước mẫu Tổ dân phố và quy trình thẩm định quy ước tổ dân phố
1306/2010/QĐ-UBND 15/07/2010 Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân
1404/2010/QĐ-UBND 25/05/2010 Ban hành quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí nhà nước
1504/2009/QĐ-UBND 24/08/2009 Ban hành quy chế tạm thời quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, tồ chức và hoạt động của các cơ sở tín ngưỡng dân gian trên địa bàn quận
1601/2009/QĐ-UBND 28/04/2009 Về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành
17554/2008/QĐ-UBND 30/06/2008 Về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận
18455/2008/QĐ-UBND 23/05/2008 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động cảu thanh tra xây dựng quận và thanh tra xây dựng phường trên địa bàn quận Phú Nhuận
19340/2008/QĐ-UBND 25/04/2008 Ban hành Quy chế và chính sách an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin Phú Nhuận
2003/2008/CT-UBND 24/04/2008 Về việc Tổng kết 12 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quận sự quận sự, Pháp lệnh lực lượng dự bị động viên và pháp lệnh Dân quân tự vệ
1
2 3
Trang tiếp theo Trang cuối