Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Tổng số: 9  
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
11049/QĐ-UBND 29/09/2014 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc UBND 15 phường trên địa bàn quận
21041/QĐ-UBND 26/09/2014 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc Phòng Y tế
3478/UBND 16/09/2014 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hành chính Tư pháp
4477/UBND 16/09/2014 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm
5440/KH-UBND 03/09/2011 Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Ủy ban nhân dân 15 phường và mở rộng phạm vi áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận
61174/QĐ-UBND 03/09/2011 Về ban hành Quy định trách nhiệm, quyền hạn và tiêu chuẩn năng lực của cán bộ, công chức các cơ quan chuyên môn thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008
7417/QĐ-UBND 03/09/2011 Về ban hành hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008
8279/KH-BCĐ 15/06/2011 Kiểm tra đánh giá nội bộ về việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân 15 phường
91156/QĐ-UBND 16/12/2010 Về ban hành quy định thời hạn giải quyết và lệ phí của các lĩnh vực trong phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008