Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
CHỦ TỊCH: Bà VÕ THỊ THANH NGA
- Năm sinh: 1969
- Nơi sinh: Đà nẵng
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Luật
- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Trình độ QLNN: Trung cấp
- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung và trực tiếp phụ trách công tác Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.
- Số ĐT cơ quan: 38 440 386 – 38 475 728
PHÓ CHỦ TỊCH: Bà LÊ THỊ THẢO HÂN
- Năm sinh: 1971 - Nơi sinh: Thừa Thiên Huế
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Trung cấp hành chính
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Lĩnh vực phụ trách: Tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới.
- Số ĐT cơ quan: 38 440 386 – 38 475 728
PHÓ CHỦ TỊCH: Bà NGUYỄN THỊ XUÂN LAN
- Năm sinh: 1961
- Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Luật
- Trình độ chính trị: Trung cấp
- Trình độ QLNN: Trung cấp
- Lĩnh vực phụ trách: Văn phòng và công tác nâng cao nhận thức, trình độ năng lực của phụ nữ, xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu.
- Số ĐT cơ quan: 38 440 386 – 38 475 728
Image Map