Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Liên kết web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
8
6
8
7
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
1
3
GIỚI THIỆU HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN

1/ Thông tin liên lạc:
        Tên cơ quan : Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận Phú Nhuận
        Trụ sở: 40A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 9, Quận Phú Nhuận TP.HCM
        Số điện thoại: 38 440 167 – 38445 717
        FAX: 38 478 272
        Email: ldldquanphunhuan@yahoo.com.vn
2/ Nguyên tắc tổ chức và hoạt động :
         Hội LHPN Quận tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ , liên hiệp, thống nhất hành động.
         Cơ quan lãnh đạo Hội LHPN các cấp đều do bầu cử lập ra, thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
3/ Hệ thống tổ chức :
          Toàn quận hiện có 38.922 hội viên/63.203 phụ nữ 18 tuổi trở lên đạt tỷ lệ 61,6%, trong đó hội viên là tiểu thương, nội trợ, buôn bán nhỏ có 4.423 chiếm 6,9.%. Hội LHPN Quận có 19 cơ sở Hội gồm 15 phường, 1 Chợ Phú Nhuận, 02 HTXTMDV Phú Thịnh, Phú Hưng và Công an Quận với 60 Chi hội phụ nữ khu phố , 01 Chi hội phụ nữ Chăm và 824 tổ Hội phụ nữ, phần lớn là nhân dân lao động và một bộ phận là cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài ra, Hội đã xây dựng 10 Chi,Tổ Hội nữ tu các Tôn giáo .
          Đại hội đại biểu phụ nữ Quận lần IX, nhiệm kỳ 2011-2016 đã bầu 26 UV.BCH, trong đo tái cử 21 ủy viên. Đại hội đã bầu Ban Thường vụ gồm : 06 ủy viên, trong đó :
                1./ Chủ tịch Hội LHPN Quận: Võ Thị Thanh Nga
                2./ Phó Chủ tịch thường trực: Lê Thị Thảo Hân
                3./ Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Xuân Lan
                4./ UV.BTV chuyên trách: Nguyễn Thị Cẩm Nhung
                5./ UV.BTV cơ cấu ngành: Nguyễn Thị Bích Duyên
                6./ UV.BTV cơ cấu phường  Nguyễn Thị Ngọc Bình
4./ Nội dung hoạt động :
     Hội hoạt động tập trung 6 nhiệm vụ trọng tâm gồm:
          + Phong trào thi đua :“Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch.
           + Nhiệm vụ 1: Nâng cao nhận thức, trình độ năng lực của phụ nữ, xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu.
           + Nhiệm vụ 2: Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc.
           + Nhiệm vụ 3: Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, , bảo vệ môi trường.
           + Nhiệm vụ 4: Tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới.
           + Nhiệm vụ 5: Xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện tốt chức năng đại diện của tổ chức Hội, mở rộng đoàn kết các tầng lớp phụ nữ .
           + Nhiệm vụ 6: Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế vì bình đẳng, phát triển và hòa bình