Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 

Cơ sở tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh

 
1.  Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố là đầu mối tiếp nhận phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
 
2.   Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị:
 
- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính – Sở Tư pháp

- Số 141-143 đường Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

- Số điện thoại chuyên dùng: (08) 38.230.436

- Số Fax: (08) 38.243.155

- Địa chỉ thư điện tử: thutuchanhchinh.stp@tphcm.gov.vn

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Tổng số: 45  
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1499/QĐ-UBND 22/05/2017 Về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn quận Phú Nhuận
279/TB-UBND 17/10/2016 Thông báo kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nguyễn Thị Ánh Nguyệt tại cuộc họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính quận
32067/STP-KSTT 06/04/2016 V/v triển khai Quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND Thành phố.
41271/STP-KSTT 15/03/2016 V/v triển khai Quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND Thành phố.
529-KH-UBND 14/01/2016 Kế hoạch Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn quận Phú Nhuận
6280/QĐ-UBND 20/03/2014 Về việc ban hành kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 tại địa bàn quận quận Phú Nhuận
7488/QĐ-UBND 27/01/2014 Ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn Thành Phố
8594/UBND-KSTTHC 04/02/2013 Về việc thực hiện công khai tủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử
907/2013/QĐ-UBND 30/01/2013 Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
10388/QĐ-UBND 23/01/2013 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính tại Thành Phố năm 2013
119842/BC-Vp 08/12/2012 Kết quả kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố
126188/QĐ-UBND 05/12/2012 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết cảu Sở Xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
135914/QĐ-UBND 19/11/2012 Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận - huyện
145915/QĐ-UBND 19/11/2012 Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn
155009/BC-VP 02/07/2012 Kết quả kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố
163146/UBND-KSTTHC 02/07/2012 V/v thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố
1745/BC-UBND 15/06/2012 Về tình hình vàn kết quả thực hiện Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ tại Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân 15 phường trong 6 tháng năm 2012
183113/QĐ-UBND 14/06/2012 Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận - huyện, Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
192768/QĐ-UBND 28/05/2012 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh
202633/QĐ-UBND 23/05/2012 Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
1
2 3
Trang tiếp theo Trang cuối
 
 
  • Giới thiệu Quận Phú Nhuận