Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 687  
STTTên thủ tụcHồ sơ đính kèm
1Tiếp công dân
Xem word online
2cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Xem word online
3cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.
Xem word online
4hỗ trợ dự án liên kết
Xem word online
5cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại
Xem word online
6Bố trí ổn định dân cư trong huyện
Xem word online
7Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh • Thông tin
Xem word online
8Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Xem word online
9Lập quyết toán thu chi ngân sách nhà nước
Xem word online
10Thẩm tra báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán
Xem word online
11Thẩm định báo cáo quyết toán của cấp ngân sách địa phương
Xem word online
12Điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước
Xem word online
13Lập dự toán ngân sách nhà nước
Xem word online
14Phân bổ dự toán ngân sách nhà nước
Xem word online
15Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đầu tư xây dựng các dự án thuộc thẩm quyền quyết định quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận
Xem word online
16Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với công trình chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình
Xem word online
17Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với công trình lập dự án đầu tư
Xem word online
18Thẩm định, phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình các dự án đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước
Xem word online
19Giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Xem word online
20Tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
Xem word online
21Thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
Xem word online
22Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các địa bàn quận, huyện
Xem word online
23Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện
Xem word online
24Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
Xem word online
25Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật (khi không thay đổi dạng tật và mức độ khuyết tật)
Xem word online
26Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Xem word online
27Giải quyết khiếu nại lần hai
Xem word online
28Giải quyết khiếu nại lần đầu
Xem word online
29Tiếp công dân
Xem word online
30Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Xem word online
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
 
 
  • Giới thiệu Quận Phú Nhuận