Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 633  
STTTên thủ tụcHồ sơ đính kèm
1Thủ tục công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”
Xem word online
2Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về thành tích đột xuất
Xem word online
3Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
Xem word online
4Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về công trạng và thành tích
Xem word online
5Thủ tục công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”
Xem word online
6Thủ tục công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”
Xem word online
7Thủ tục công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”
Xem word online
8Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyện về thành tích đột xuất
Xem word online
9Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
Xem word online
10Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyện về công trạng và thành tích
Xem word online
11Thủ tục thẩm định và quyết định đầu tư dự án không có cấu phần xây dựng nhóm C được phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận – huyện quyết định đầu tư
Xem word online
12Thủ tục thẩm định và quyết định đầu tư dự án có cấu phần xây dựng nhóm C được phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận – huyện quyết định đầu tư
Xem word online
13Thủ tục thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách quận - huyện
Xem word online
14Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động
Xem word online
15Thủ tục đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Xem word online
16Thủ tục công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Xem word online
17Liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú
Xem word online
18Liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Xem word online
19Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Xem word online
20Sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã theo QĐ số 3510
Xem word online
21Sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh theo QĐ số 3510
Xem word online
22Liên thông đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế
Xem word online
23Miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật quận, huyện
Xem word online
24Công nhận Báo cáo viên pháp luật quận, huyện
Xem word online
25Ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch (sau đây gọi là các việc hộ tịch khác) của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Xem word online
26Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
Xem word online
27Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Xem word online
28Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Xem word online
29Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Xem word online
30Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Xem word online
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
 
 
  • Giới thiệu Quận Phú Nhuận