Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 395  
STTTên thủ tụcHồ sơ đính kèm
1Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Xem word online
2Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (trường hợp giấy phép kinh doanh bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)
Xem word online
3Cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu
Xem word online
4Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Xem word online
5Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường hợp giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)
Xem word online
6Cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Xem word online
7Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Xem word online
8Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Xem word online
9Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
Xem word online
10Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Xem word online
11Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Xem word online
12Gia hạn giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Xem word online
13Cấp Giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Xem word online
14Gia hạn Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Xem word online
15Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Xem word online
16Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Xem word online
17Cấp lại Giấy phép sản rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)
Xem word online
18Cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Xem word online
19Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Xem word online
20Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Xem word online
21Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Xem word online
22Chứng thực chữ ký đối với người không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Xem word online
23Chứng thực chữ ký người dịch là cộng tác viên của Phòng Tư pháp
Xem word online
24Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (thủ tục này cũng được áp dụng trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được)
Xem word online
25Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do CQ, TC có thẩm quyền của VN; CQ, TC có thẩm quyền của nước ngoài; CQ, TC có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với CQ, TC có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Xem word online
26Cấp bản sao từ sổ gốc
Xem word online
27Di chuyển hài cốt liệt sĩ
Xem word online
28Giải quyết chế độ đối với người hưởng chính sách như thương binh (trường hợp người bị thương thuộc cơ quan cấp huyện hoặc cấp xã và các trường hợp đóng trên địa bàn)
Xem word online
29Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình
Xem word online
30Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ
Xem word online
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
 
 
  • Giới thiệu Quận Phú Nhuận