Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
LIÊN KẾT WEB

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 23  
STTTên thủ tụcHồ sơ đính kèm
1Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
Xem word online
2Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết
Xem word online
3Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
Xem word online
4Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
Xem word online
5Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
Xem word online
6Thủ tục giải quyết trợ cấp 1 lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của TTCP, của CT HĐ Bộ trưởng hoặc của BT, Thủ trưởng CQNB, Thủ trưởng cơ quan thuộc CP, Chủ tịch UBND tỉnh, tp trực thuộc TƯ
Xem word online
7Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
Xem word online
8Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
Xem word online
9Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trường hợp không có vợ (chồng), có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kh/c, không sinh thêm con, còn trong tuổi lao động
Xem word online
10Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trường hợp không có vợ (chồng), có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kh/c, không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động
Xem word online
11Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Xem word online
12Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Xem word online
13Thủ tục giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ
Xem word online
14Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng
Xem word online
15Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
Xem word online
16Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng
Xem word online
17Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
Xem word online
18Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày (Trường hợp chưa hưởng trợ cấp một lần)
Xem word online
19Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày (trường hợp đã hưởng trợ cấp một lần)
Xem word online
20Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
Xem word online
21Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần
Xem word online
22Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
Xem word online
23Lĩnh vực Chính sách có công thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động thương binh và xã hội
Xem word online